LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Sunny
25°C
 
A A A

Pašvaldība plāno ieguldīt finansējumu ražošanas teritorijas izveidē

Turpinās pašvaldības īpašumā esošās bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijas revitalizācijas process. Šī gada rudens sākumā ir parakstīta vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija  un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”, Nr. 5.6.2.0/20/I/016 īstenošanu. Teritorijā ir plānots izbūvēt ražošanas ēku kompleksu 2.8 ha platībā, kas būs piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām, kuru pēc objekta izbūves plānots nodot  nomā komersantam, kas tiks izvēlēts atklātas nomas izsoles kārtībā. Uz doto brīdi ir izsludināts atklāts konkurss būvniecības darbu veikšanai.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, reģenerējot degradēto teritoriju un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru Ludzas pilsētā. Projekta īstenošana nodrošinās piemērotu teritoriju ar sakārtotu infrastruktūru pieejamību komercdarbības attīstībai, kas veicinās jaunu komersantu piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā.

Projekta kopējās izmaksas 2 922 353.54 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas ir 2 834 311.12 EUR no tām ERAF 73.95 % jeb 2 096 032.47 EUR, Valsts budžeta dotācija 3.81 % jeb 108 096.96 EUR, Ludzas novada pašvaldības finansējums 22.24 % jeb 630 181.69 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena

 

coloring.cool