LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis
Ludza
Mostly sunny
20°C
 
A A A

“Pasaciņas” Erasmus+ dalībnieki iepazīstas ar saulainās Turcijas izglītību un kultūru

Erasmus+ projekta “SPELL” (“Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM prasmes un projektos balstīto mācīšanās metodi”) dalībniekiem no Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” šoruden izdevās paildzināt saulaino vasaras pēcgaršu, viesojoties vienā no spilgtākajiem Turcijas kultūras, vēstures un tūrisma šūpuļiem – Antālijā. Sildīja gan saulīte viesmīlīgajā Antālijas pilsētā, gan jau par draugiem kļuvušo projekta partneru sirsnīgā uzņemšana un prieks par tikšanos un iespēju gūt jaunas zināšanas.

Šoreiz projekta tikšanās reizes aktivitātes un pieredzes apmaiņa bija par un ap dabas un apkārtējās vides jautājumiem pirmsskolas izglītībā.

Jau pirmajā tikšanās dienā iepazināmies ar Antālijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu un tās darbu. Skola atrodas Kepezas mikrorajonā Antālijā, un to apmeklē gan pirmsskolas vecuma bērni no piecu gadu vecuma, gan sākumskolas izglītojamie – kopumā ap 1000 izglītojamo. Piedaloties uzņemošās skolas vadībai, pedagogiem un projekta partnervalstu dalībniekiem, notika atklāšanas pasākums, kura laikā katrs partneris iepazīstināja klātesošos ar savas valsts un pilsētas raksturīgākajām iezīmēm un savas iestādes galveno informāciju. Visas nedēļas laikā vairākkārt vērojām skolotāju un izglītojamo darbu grupās un arī piedalījāmies vairākās rotaļnodarbībās, kurās bērni darbojās ar dabas zinību tematu.

Vizītes laikā viesojāmies vēl divās Antālijas pirmsskolas izglītības iestādēs. Uzzinājām, ka lielākoties Turcijas bērnudārzi uzņem izglītojamos no piecu gadu vecuma, un vairākumā grupu pirmsskolas bērni uzturas pusi dienas, taču ir speciālas grupas, kurās bērni var pavadīt visu dienu. Atsevišķas iestādes uzņem bērnus arī no trīs gadu vecuma. Vienā no pirmskolām, ar kurām iepazināmies, izglītojamiem tiek piedāvāta arī īpaša programma, kur tiek attīstītas bērnu socializācijas un problēmu risināšanas spējas. Šajā iestādē paralēli vispārizglītojošajai pirmsskolas izglītības programmai tiek īstenota arī speciālā pirmsskolas izglītības programma.

Projekta tikšanās trešajā dienā partneri iepazīstināja klātesošos ar divām dabas un vides tematikas mācīšanas metodēm, kas tika pielietotas partneru pirmsskolas grupās. “Pasaciņas” pārstāvji prezentēja dabas zinību apguves metodes, kuru ietvaros bērni gan apgūst matemātiku ar dabas objektu un dabas materiālu palīdzību, gan arī gūst zināšanas par Latvijas dabu, pielietojot projektu metodi temata apguvei. Redzējām, kā mūsu projekta partneri māca savu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem atkritumu šķirošanas tematu, jūras dzīves daudzveidību, kā arī daudzus citus tematus, veicot eksperimentus, apmeklējot zinātnes centrus, zīmējot un veidojot, šķirojot atkritumus, kā arī pielietojot citas mūsdienīgas mācību metodes.

Notika arī tikšanās ar Kepezas mikrorajona Izglītības pārvaldes pārstāvjiem, kuras laikā klātesošie saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem par izglītības sistēmu Turcijā, kā arī pirmsskolas izglītības dažādām niansēm valstī.

Tikšanās nedēļas laikā tika izvērtēti pirmajā projekta gadā sasniegtie rezultāti un mērķi, kā arī pārrunāts, kādi pasākumi vēl veicami līdz projekta noslēgumam. Notika projekta dalībnieku darbnīcas, kurās tika izvērtētas projekta ietvaros pielietotās tiešsaistes platformas projekta rezultātu uzkrāšanai un apmaiņai.

Vizītes laikā iepazināmies gan ar Turcijas skaisto dabu, gan arī kultūras dažādiem aspektiem. Apskatījām Dudenas ūdenskritumu, kurp atpūsties un veldzēties labprāt dodas daudzas vietējās ģimenes un tūristi, siltās Vidusjūras akmeņaino piekrasti, Taura kalnu gleznaino apvidu. Aplūkojām Antālijas vecpilsētu, apskates laikā apmeklējot Islama svēto rakstu mācību centru un vēsturisku mošeju. Antālijas vēstures muzejā iepazināmies ar daudzveidīgo, vairāku tautu ietekmē veidojušos Turcijas vēsturi un kultūru, apskatījām vērtīgus vēstures notikumu artefaktus. Vērojām turku tradicionālo deju un tautas mūzikas ugunīgos un aizrautīgos priekšnesumus.

Projekta ietvaros jau ir notikušas tikšanās reizes Horvātijā un Latvijā, un ir paredzēta vēl pēdējā tikšanās reize nākamgad pavasarī pie Lietuvas partneriem Rokišķos – bērnudārzā “Varpelis”, kas ir arī mūsu “Pasaciņas” partneri jau kopš 2012. gada. Šajā reizē dalīsimies pieredzē par veselīga uztura temata apgūšanu pirmsskolas izglītībā. Taču ceram, ka sadarbība starp jau nodibinātajiem partneriem turpināsies kāda cita projekta vai citu sadarbības formu ietvaros, jo jau šo tikšanos laikā tika izteikti šādi priekšlikumi.

***

Mobilitāte īstenota Eiropas Savienības līdzfinansētās programmas Erasmus+ ietvaros. Projektu “Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM prasmes un projektos balstīto mācīšanās metodi” (“STEAM and Project-based Experiential Learning”; līguma Nr. 2018-1-LT01-KA229-047039_3) realizē Rokišķu pirmsskolas izglītības iestāde “Varpelis” (Lietuva), kas ir projekta vadošais partneris, Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” (Latvija), Splitas pirmsskolas izglītības iestāde “Cvit Mediterana” (Horvātija) un Antālijas sākumskola “Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu” (Turcija).
Šī publikācija atspoguļo tikai tā autoru viedokli, un Eiropas Komisijas nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

coloring.cool