LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs
Justīne, Juta
Ludza
Mostly sunny
21°C
 
A A A

Parakstīta vienošanās par projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” īstenošanu

10. jūnijā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta Vienošanās par projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/001) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, balstoties uz komersantu vajadzībām, paredzot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās teritorijas sakārtošanu, radot kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai atbilstoši Ludzas novada attīstības programmai.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes ir pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Latgales ielā 242b degradēto ēku nojaukšana, būvgružu izvešana, teritorijas izlīdzināšana. Reģenerējot degradēto teritoriju rūpniecības zonā, tiks radīti priekšnoteikumi jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 14 mēneši.

Projekta kopējie izdevumi ir 52 198.54 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 52 198.54 EUR, ERAF finansējums 39 961.34 EUR.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Ilona Igovena

coloring.cool