Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2020. gada 01. novembris
Ikars
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Par satiksmes ierobežošanu Ludzas novada pašvaldības autoceļos un ielās

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus pavasara atkušņa laikā un pamatojoties uz MK 15.12.1998. noteikumu Nr.456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” 2.1, 3.2, 4.2, punktiem:

1. Ierobežot kravas transportlīdzekļu kustību pa Ludzas novada pašvaldības autoceļiem un ielām 2017.gada pavasara atkušņa laikā; plānotais ierobežojumu periods – no 22.02.2017. līdz sasaluma perioda beigām.

2. Pagastu pārvalžu vadītājiem (Isnaudas, Pureņu, Ņukšu, Pildas, Rundēnu, Istras, Nirzas, Briģu, Cirmas pagasti) nodrošināt pagaidu 312.ceļa zīmes „Masas ierobežojums” uzstādīšanu uz ceļiem, t.i. aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā (saskaņā ar pielikumu).

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S. Jakovļevs

Ceļu saraksts, kur noteikts satiksmes ierobežojums

coloring.cool