LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 17. maijs
Umberts, Herberts, Dailis
Ludza
Cloudy
21°C
 
A A A

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu

LN_gerbonis_krasainsIzvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu Ludzas novada dome 2016. gada 31. marta sēdē nolēma dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 147,37 apmērā:

Maksātāja

NĪN par zemi

NĪN par ēkām

Kopā

nosaukums

reģistrācijas Nr.

pamat-parāds

nokavējuma nauda

pamat-parāds

nokavējuma nauda

Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība „APSĪTES”

 

 

46801005443

 

 

14,00

 

 

2,24

 

 

 

 

 

 

16,24

SIA „AKL Grupa”

50002088311

0,71

0,56

13,92

11,12

26,31

SIA “Meža Pasaule”

42403019978

56,30

48,52

104,82

Kopā

14,71

2,80

70,22

59,64

147,37

coloring.cool