LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Partly sunny
26°C
 
A A A

Par dzīvnieku labturību

Ludzas novada pašvaldībā bieži tiek saņemtas sūdzības/informācija par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu Ludzas pilsētā. Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu pagalmos bieži tiek piebaroti klaiņojoši kaķi.

Ludzas novada pašvaldībā ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 8. – Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ludzas novadā, kas nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai Ludzas novadā, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību.

Vēršam uzmanību, ka pamatojoties uz Ludzas novada saistošajiem noteikumiem nav atļauta mājas (istabas) dzīvnieku barošana publiskas nozīmes, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku koplietošanas telpās un to tuvumā vismaz 20 m attālumā no būves ārējās kontūras. Pieļaujama sterilizēta bezsaimnieka kaķa turēšana daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās vai tai piegulošā teritorijā, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana, un ir saņemts dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par šāda dzīvnieka turēšanas atļauju; Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka turēšanu uz balkoniem, lodžijām.

Par šo noteikumu pārkāpšanu dzīvnieka īpašnieks tiek saukts pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 10.00 līdz EUR 50.00. Par tādu pašu Noteikumu prasību neievērošanu, ja tās izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no EUR 25.00 līdz EUR 250.00.

Ar noteikumiem var iepazīties Ludzas novada mājaslapā  >> https://www.ludza.lv/wp-content/uploads/2012/05/Saisto—ie-noteikumi-Nr.-8-2016.pdf

Ludzas novada pašvaldība regulāri organizē dzīvnieku – kaķu, suņu izķeršanu pilsētā – galvenokārt daudzdzīvokļu māju pagalmos. Izķertie dzīvnieki tiek nogādāti uz SIA „Rēzeknes namsaimnieks” patversmi (Rēznas iela 13b, Rēzekne, LV-4601).

Par mājas (istabas) dzīvnieku pazušanu ziņot Ludzas novada pašvaldības vides inženierim Aleksandram Narnickim +371 22444045 vai nosūtot e-pastu : [email protected]

coloring.cool