LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis
Ludza
Sunny
12°C
 
A A A

Par atļaujas izsniegšanu daudzfunkcionālā izklaides centra izveidei

Maija beigās, pēc SIA LVBet iesnieguma, Ludzas novada dome skatīja jautājumu par atļaujas saņemšanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Latgales ielā 110, Ludzā. Lielu rezonansi Ludzas iedzīvotāju starpā izraisījis jautājums par bijušās Pasta ēkas turpmāko nākotni.

Pasta nodaļa ēkā pārstāja darboties šī gada sākumā. Pēc “Latvijas pasts” sniegtajiem datiem, līdzšinējās Ludzas 1. pasta nodaļas telpas Latgales ielā 110, gan klientu, gan darbinieku vērtējumā uzskatāmas par neapmierinošām pilnvērtīgai un komfortablai pasta pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai, tāpēc tika pieņemts lēmums par telpu maiņu. Neilgi pēc tā, bijusī Pasta ēka tika izsolīta. Izsoli rīkoja VAS “Latvijas Pasts” un to iegādājās juridiska persona.

Izskatot jautājumu Ludzas novada domes sēdē, tika izsniegta atļauja daudzfunkcionālā izklaides centra izveidei. Šāds lēmums tika pieņemts, jo uz vietu, kur uzņēmums vēlas atvērt spēļu zāli, neattiecas Azartspēļu un izložu likuma noteiktie ierobežojumi un, ievērojot normatīvo aktu prasības un tiesu praksi, pašvaldībai nebija tiesiski pamatotu argumentu, lai atteiktu atļaujas izsniegšanu.

Domes deputāti ir valsts amatpersonas, un, balsojot par lēmumu, deputātiem strikti jāvadās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un deputāta iekšējā pārliecība, uzskati un nostāja drīkst izpausties tikai tiktāl, ciktāl to neierobežo likums.   

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldība izskata azartspēļu organizētāja iesniegumu, ar konkrēti norādīto azartspēļu organizēšanas vietu un izvērtē norādītās vietas atbilstību Azartspēļu un izložu likuma prasībām. Azartspēļu organizēšanas vietas izvēle nav pašvaldības kompetence.

Izvērtējot vietu – Latgales ielā 110, Ludzā, Ludzas novadā, kur SIA „LV Bet” vēlas nākotnē atvērt spēļu zāli, ir konstatējams, ka uz to neattiecas Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, proti, azartspēles nav atļauts organizēt valsts iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs, ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs, publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses, bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības, dienesta viesnīcās, ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu organizēšanas vietu. 

Kultūras, izglītības, reliģisko organizāciju iestāžu tuvums var būt pamats atteikumam izdot atļauju spēļu zāles atvēršanai. Ēkas Latgales ielā 110, Ludzā, tuvumā neatrodas kultūras, izglītības, reliģisko organizāciju iestādes.

Ar līdzīgu  tiesu praksi pašvaldība ir saskārusies arī līdz šim. 2018. gada 3. jūlijā pašvaldība saņēma SIA “LVBet” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Stacijas ielā 30, Ludzā. Savukārt, 2018. gada 22. novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par atteikumu atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Stacijas ielā 30, Ludzā”. Neskatoties uz atteikumu, domes lēmums tika pārsūdzēts tiesā. 

Pērnā gada vasarā pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju, ar mērķi noskaidrot Ludzas novada iedzīvotāju viedokli par jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu, kas, negatīvu balsu pārsvarā, būtu kā pamatarguments domes atteikumam. Aptaujas rezultātā dalību ņēma 185 iedzīvotāji, no kuriem 150 bija pret. Taču,  Tiesu prakses ieskatā, pašvaldībai ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli, bet tas nav pamatarguments azartspēļu ierobežošanai pašvaldības teritorijā.

SIA “LVBet” savā iesniegumā pašvaldībai ir norādījis, ka daudzfunkcionālais izklaides centrs atradīsies norobežotā, praktiski slēgtā, teritorijā, kurai blakus nav samērā lielas sabiedriskās aktivitātes un intensīvas garāmgājēju plūsmas un izglītības un kultūras iestādes atrodas pietiekoši lielā attālumā. Izklaides centrs tiks nožogots un centra teritorijā atradīsies slēgta autostāvvieta centra apmeklētājiem. Ēkas vizuālais tēls paliks tāds pats kā iepriekš, tās īpašniekam ir pienākums rūpēties par ēkas vēsturiskās fasādes saglabāšanu.

 

coloring.cool