LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Ludza
Mostly sunny
11°C
 
A A A

Informējam par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu!

Ludzas novada pašvaldība, izskatot noslēgtos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, ar nožēlu ir konstatējusi, ka liela daļa Ludzas novada iedzīvotāju nav noslēgusi līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar  SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.

Informējam, ka Ludzas novada pašvaldības 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 4.1.punkts nosaka, ka „Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties Ludzas novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju”.

Pilns saistošo noteikumu teksts ir atrodams Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludza.lv sadaļā Ludzas novada pašvaldība/ Saistošie noteikumi ->>> http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/saistosie-noteikumi/

Informējam, ka Ludzas novada teritorijā ir viens sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kuram ir tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus novada teritorijā.
Ludzas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu, jo citādi, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 28.04.2011. saistošo noteikumu Nr. 9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 10.2.punktu, kurš nosaka: „Par izvairīšanos noslēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju fiziskām personām var uzlikt naudas sodu no EUR 7,00 līdz EUR 36,00, juridiskām personām var uzlikt naudas sodu no EUR 29,00 līdz EUR 72,00”, personas, kuras nav noslēgušas līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu, tiks administratīvi sodītas.

Informējam, ka soda uzlikšana neatbrīvos no saistību izpildes – atkritumu apsaimniekošanas līgums būs jānoslēdz jebkurā gadījumā.

Ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” tarifiem var iepazīties : http://www.ludzaps.lv/index.php/block/48.html

Par atkritumu pieņemšanu : http://www.ludzaps.lv/index.php/block/90.html

Par sakoptu Ludzas novadu!

Informāciju sagatavoja Aleksandrs Narnickis

Ludzas novada pašvaldības vides inženieris

coloring.cool