LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 12. jūnijs
Nora, Lenora, Ija
Ludza
Thunderstorms
15°C
 
A A A

Notikumi Ludzas novadā – atskats uz 2020. gadu

Attēlā: Ziemassvētki Ludzā 2020. Foto: Ligita Karvele.

Jau ierasts, ka gada izskaņā atskatāmies uz iepriekš paveikto un izdarām secinājumus. 2020. gads mums visiem paliks atmiņā, kā gads, kad visu pasauli skāra globāla pandēmija. Lai arī šis gads ir ienesis zināmas korekcijas mūsu ikdienā, nebūt nenozīmē, ka bija apstājušies darbi, ka šī gada laikā trūka kopā būšanas un patīkamu momentu.

Pašvaldības būtiskāko darbu lokā bija Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana, ielu un iekšpagalmu remonti, pilsētvides un infrastruktūras uzlabošana, izglītības nozares attīstība, kā arī sociālais atbalsts iedzīvotājiem. Paveikts pat vairāk, kā bija ieplānots gada sākumā, un var droši teikt, ka par mūsu komandas darbu runā nevis vārdi, bet reāli paveiktie darbi.

Tika realizēts ilgi gaidītais sapnis par baseinu, liekas, ka pavisam nesen Ludzas pilsētas ģimnāzijas baseina būves pamatos svinīgi iemūrējām kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm un jau tagad peldbaseins ir pieejams apmeklētājiem. Tas ir ļoti apmeklēts un iecienīts gan mūsu, gan arī blakus novadu iedzīvotāju vidū. Pirmajā darbības nedēļā to ir apmeklējuši aptuveni 770 apmeklētāju.

Šogad izveidoti jauni sociālie pakalpojumi, kas kopš jūnija jau ir pieejami jaunuzceltajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā. Tas ir liels atbalsts vecākiem, kuru bērni ir ar īpašām vajadzībām. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā tiek nodrošināti tādi pakalpojumi kā: dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un sociālo pakalpojumu rehabilitācijas centrs, kur tiek piedāvāti tādi pakalpojumi, kā sāls istabas, multisensorā istaba, rehabilitācijas zāle ar ūdens muzikālo gultu un fizioterapijas zāle.

Rūpējoties par ērtāku pārvietošanos gan gājējiem, gan autobraucējiem, Ludzas novada pašvaldība ik gadus iegulda ievērojamus finanšu līdzekļus ielu, ceļu atjaunošanai un pārbūvei. Šogad uzsākto ielu pārbūvei: Sporta, Dzirnavu, Baznīcas, Stacijas, Upīša un Peldu ielai, pievienojušās vēl piecas ielas: J. Soikāna, Miera, Kārsavas, Smilšu un Krāslavas ielas.

Nodrošinot Ludzas novada transporta infrastruktūras attīstību, kā arī uzlabojot satiksmes dalībnieku drošību, dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitātes celšanos, notiek ceļu Cirma – Dzerkaļi, Cirmas pagastā un Ļubāni – Silovi- Buliši, Ņukšu pagastā pārbūves darbi, kas tiks pabeigti nākamajā gadā. Atjaunots asfalta segums piebraucamajam ceļam pie poliklīnikas, kur nobruģēts arī gājēju celiņš. Noasfaltēti Parku ielas posma savienojums ar Latgales ielu un divi Liepājas ielu atzari, notiek atbalsta sienas un Kr. Barona ielas posma pārbūves darbi. 

Attēlā: Sporta ielas pārbūves darbi.

Nobruģēts gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums un videonovērošanas sistēma starp Ludzas pilsētas ģimnāzijas abiem korpusiem. Nobruģēts celiņš pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”.

Rūpējoties par aktīva dzīvesveida cienītājiem un uzlabojot sporta infrastruktūru Ludzā, tapa jauns vingrošanas, basketbola laukums un skeitparks. Starp citu, skeitparks tapis pēc jauniešu iniciatīvas. Tāpat, noasfaltēts sporta laukums pie peldbaseina, kuru ziemas laikā izmanto slidošanai, bet vasarā  – strītbolam. 

Pilsētas parkā tapa moderna āra klase – vieta dabaszinību nodarbībām. Nobruģēti parka celiņi un uzstādīti jauni soliņi.

Janvārī Ludzas novada Isnaudas pagasta Istalsnā, durvis vēra Ludzas novada sociālā aprūpes centra “Ludza” filiāle.  SAC “Ludza” projekta ietvaros iegādāts jauns aprīkojums.

Attēlā: Kadrs no SAC “Ludza” Isnaudas filiāles atklāšanas. Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs sveic klienti Vandu.

SIA “Ludzas medicīnas centrs” pie poliklīnikas ēkas, realizējot projektu, ir uzbūvēts pacēlājs, iegādāts jauns aprīkojums, turpinās slimnīcas vecā korpusa jumta nomaiņas darbi.

Pildas pamatskolā uzsākti ēkas pārbūves darbi, pielāgojot telpas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, uzsākti Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu pārbūves darbi. 

Pašvaldība palīdz dzīvokļu īpašniekiem spert pirmos soļus ēku un iekšpagalmu pārbūvē, šogad atjaunoti daudzdzīvokļu namu pagalmi un balkoni, Baznīcas, Liepājas, Biržas, Blaumaņa, Raiņa ielās. 

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir paveicis daudz darbu pilsētas labiekārtošanā: izveidota jauna atpūtas vieta parkā, uzstādīti soliņi pilsētā, veikti daudzdzīvokļu māju remonti.

Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai uzstādīti 252 jauni LED gaismekļi, kas ir videi draudzīgs risinājums.

Šovasar ieviesta jauna tradīcija – koncerti uz plosta, Mazā Ludzas ezera vidū uz plosta spēlēja un dziedāja muzikanti, kurus varēja klausīties brīvi iekārtojoties piknikam. Turpat, ar grandiozu gaismas šovu nosvinēti pilsētas svētki – Ludzai 843.

Attēlā: Ludzas pilsētas svētki 2020.

Pie jaunieviestajām tradīcijām, kas tiek turpinātas: Jauniešu gada balvu “Kāpnes” – aktīvo jauniešu godināšanas pasākums, tāpat tika atzīmēti un izcelti tie Ludzas novada iedzīvotāji, kas guva sasniegumus, izglītībā, kultūrā, sportā. atzinīgi novērtēti tie, kas nes Ludzas novada vārdu ne vien Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Godināti uzņēmēji. 

Attēlā: Jauniešu gada balvas “Kāpnes” 2020. gada nominanti.

Tika atbalstītas interesantas biznesa idejas konkursā “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”, šogad lielās aktivitātes dēļ, konkurss tika organizēts divās kārtās. 

Lai vasaras prieki būtu baudāmāki, labiekārtota pludmale pie Cirmas ezera un izveidota jauna peldvieta pie Dunakļu ezera.

Attēlā: Atjaunotā Cirmas pludmale.

Rudenī Ludzā darbu uzsāka Ludzas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kur ikviens iedzīvotājs ērti un ātri var saņemt valsts pakalpojumus vienuviet. Pašvaldības administratīvās ēkas 2. stāva zālē izveidota video konferenču zāle.

Attēlā: Ludzas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Pabeigti būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas pilsētā” un iedzīvotāji turpina pieslēgt savus īpašumus pie centralizētas kanalizācijas un ūdensvada tīkliem, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Paveikti vēl daudz mazāki un lielāki darbi, piemēram: Ludzas 2.vidusskolas hallē atjaunots grīdas segums un apgaismojums, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusā un Mūzikas pamatskolā nomainīti logi, Sporta skolā un Mākslas skolā uzstādīti jauni apkures katli, skolām iegādāta jauna datortehnika.

Attēlā: Ludzas 2. vidusskolas Sporta halles grīdas seguma renovācijas darbi. Process un rezultāts

Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija Martišu ciema kanalizācijas tīklu izbūvei, tilta pāri Ilžas upei Pildas pagastā izbūvei, tā saucamā “Govju tilta”, jeb tilta pār Garbaru upi izbūvei. Tiek izstrādāti būvprojekti, kas paredz PII “Pasaciņa” energoefektivitātes uzlabošanu un Saules ielas pārbūvi, kā arī tiek gatavota tehniskā dokumentācija bērnu rotaļu laukuma izveidei pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusa.

Uzstādīts jauns rotaļu laukums pie Pildas pamatskolas. Īpaši priecājamies par rotaļu laukumu pludmalē radziņš, tā esam izmantojuši konkursa Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019. gada balvu – 15 000  eiro, tāpat piesaistīts pašvaldības līdzfinansējums. 

Attēlā: Rotaļu laukums pie Pildas pamatskolas, rotaļu laukums pludmalē “Radziņš”.

Ziemassvētkos netikāmies ierastajā egles iemirdzēšanas pasākumā, taču, lai radītu svētku sajūtu, iemirdzējās viss Ludzas pilsētas centrālais laukums. 

Attēlā: Ziemassvētki Ludzā 2020. Foto: Ināra Venšava, Anita Krušanova.

2020. gadu noslēdzam uz pozitīvas nots: par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā 2020. gadā atzīta Ludzas novada pašvaldība. Kopā ar īpašo titulu esam saņēmuši balvu 25 000 eiro apmērā! Pavisam drīz aicināsim novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas par to, kā padarīt novadu vēl draudzīgāku ģimenēm.

Video: Ludzas novada pašvaldības prezentācija konkursam “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” 

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool