LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 22. jūnijs
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ludza
Intermittent clouds
29°C
 
A A A

Noritēja bibliotēku akreditācija

biblioteka (6)Šī gada septembrī  Bibliotēku akreditācijas komisija apmeklēja  Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu 15 bibliotēkas un izvērtēja to atbilstību bibliotēku  akreditācijas nosacījumiem. Kārtējā sēdē Latvijas bibliotēku padome apstiprināja bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumus par to, ka visas apsekotās bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā  bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss (atbilstoši MK noteikumiem Nr 355.).

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tās bija savas specifiskas piezīmes,  tomēr bija arī kopīga norāde visām: aktīvāk strādāt pie krājuma satursikās analīzes veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot Bibliotēku sistēmas ALISE piedāvātās iespējas.

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts ļoti pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija labi sagatavotas akreditācijas procesam, ir izremontētas un ļoti skaistas – īstas vietējās nozīmes Gaismas saliņas. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku pozitīvu skatu nākotnē, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dazādu aktivitāšu rīkošanā.

Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī novadu pašvaldību vadībai, deputātiem un vietējo pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu, sadarbību un līdzijušanu.

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore I.Kušnere

Metodiķe E.Zirne

coloring.cool