LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2021. gada 07. maijs
Henrijs, Jete, Henriete
Ludza
Showers
3°C
 
A A A

No dabas velšu vākšanas ienākumiem līdz 2845,74 euro nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis

VID logoŅemot vērā, ka šobrīd ir aktīva ogu un sēņu lasīšanas sezona, un daudzi iedzīvotāji papildina savu ģimenes budžetu ar ienākumiem no ogu un sēņu pārdošanas, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tie ogotāji, sēņotāji un savvaļas ārstniecības augu un ziedu vācēji, kuru ienākumi no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas gada laikā nepārsniedz 2845,74 euro, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji.

Taču viņiem ir jāveic uzskaite par gūto ienākumu (t.i. no viņa gūtajiem ieņēmumiem ir jāatskaita izdevumi, kas radušies sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas gaitā). Tas ir jādara tādēļ, ka gadījumos, kad ienākumi no minētās darbības pārsniedz 2845,74 eiro gadā, tiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Proti, ja ienākumi no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pārsniedz 2845,74 euro gadā, tie ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādējādi ogotājs un sēņotājs, saņemot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 2845,74 euro gadā, pats aprēķina un iemaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tas nozīmē, ka par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja tie gada laikā pārsniedz 2845,74 euro, laika posmā no 2015.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot ir jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija.

Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanas iespējām VID pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”.

VID atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu – Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB – internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Nosacījumi dabas velšu iepircējiem

VID atgādina, ka visos gadījumos, kad fiziska persona iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja fiziska persona iepērk ogas juridiskas personas vārdā, tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu.

Bez tam, dabas velšu iepircējam, izmaksājot skaidru naudu par ogu un sēņu iepirkšanu, jākārto izmaksu saraksts, kurā tiek norādīta informācija par ogotāju un sēņotāju (fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods), nododamo preci (nosaukums, mērvienība un daudzums) un izmaksājamo skaidrās naudas summu (vārdos un ciparos).

VID aicina ogotājus un sēņotājus noteikti pievērst uzmanību tam, vai dabas velšu iepircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā norādītie dati par viņu ir korekti, vai izmaksu sarakstā norādītā informācija atbilst faktiski nodoto ogu vai sēņu daudzumam, kā arī, vai izmaksu sarakstā norādītā skaidrās naudas summa atbilst faktiski izmaksātajai.

Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai, bet arī pašai fiziskajai personai, lai aprēķinātu gūto ienākumu un pierādītu iztikas līdzekļu izcelsmi gadījumos, ja VID lūgs sniegt informāciju par ienākumiem.

VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējam (ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim (attiecīgi, par 2014.gadu – līdz 2015.gada 2.februārim) jāiesniedz VID paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām.

Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad ogotājam vai sēņotājam taksācijas gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par četrkāršotu mēneša neapliekamo minimumu jeb 300 euro.

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Uzdot jautājumu VID.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Evita Teice-Mamaja

tālr. 67122668, 26558389; e-pasts: [email protected]

coloring.cool