LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Mostly sunny
26°C
 
A A A

Nirzā pabeigti ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbi

ERAF-logo

Ludzas novada Nirzas ciemā ir noslēgušies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010) ietvaros veiktie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi.

Projekta ietvaros tika rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 2532,5 metru garumā,  rekonstruēti kanalizācijas tīkli 1515 metru garumā, veikta 2 artēzisko urbumu tamponāža, rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2. Izbūvējot centrālo kanalizācijas sūkņu staciju KSS-1, tika ierīkota ārējā elektroapgāde un  izbūvēts spiedvads 335 metru garumā. Blakus esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) teritorijai uzbūvētas jaunas NAI un iegādāts dīzeļģenerators.

Projekta aktivitāšu rezultātā veiktā ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, kanalizācijas tīklu paplašināšana nodrošinās notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību 96% ciemata iedzīvotājiem. Mobilā dīzeļģeneratore iegāde nodrošinās nepārtrauktu sistēmas darbību, uzlabojot dzīves vides kvalitāti visiem Nirzas ciemata iedzīvotājiem. Savukārt KSS-1 izbūve, KSS-2 rekonstrukcija un spiedvada pārbūve samazinās infiltrācijas un iespējamās eksfiltrācijas apjomus, NAI izbūve nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīviem, bet artēzisko aku tamponāža novērsīs iespējamos pazemes ūdens piesārņojuma avotus.

Rekonstrukcijas darbi tika realizēti laika posmā no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 28.jūnijam. Būvdarbus veica SIA „Latgalija”, būvuzraudzību projektā veica SIA „AKORDA”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 290 757,48, attiecināmās izmaksas ir LVL 288 979,48, ERAF līdzfinansējums – LVL 245 632,56, pašvaldības budžeta finansējums – LVL 43 346,92.

 

16.07.2013.

 

Projekta vadītāja

Ilona Rimša

coloring.cool