LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Mostly sunny
27°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma nosacītā cena

     ( EUR)

Nodrošinājuma nauda

(EUR)

Izsoles norises laiks

Dzīvoklis Nr.1 Tālavijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā (13,8 kv.m. platībā)

768,78

76,88

13.04.2016.

plkst.10.00

Dzīvoklis Nr.3 Tālavijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā (21,3 kv.m. platībā)

1068,78

106,88

13.04.2016.

plkst.11.00

Dzīvoklis Nr.4 Tālavijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā (26,2 kv.m. platībā)

1318,78

131,88

13.04.2016.

plkst.13.00

Dzīvoklis Nr.5 Tālavijas ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā (47,0 kv.m. platībā)

2268,78

226,88

13.04.2016.

plkst.14.00

Latgales iela 242B, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 6801 008 0021 (kas sastāv no zemes vienības 5286,00 m2 platībā, administratīvās ēkas,  garāžas un šķūnis)

18682,19

1868,22

14.04.2016.

plkst.10.00

Tālavijas iela 136A, Ludza, Ludzas novads ( kas sastāv no zemes vienība 698 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010020073)

3858,17

385,82

14.04.2016.

Plkst.11.00

“Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no:

– zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 005 0054  (t.sk 20,0 ha meža),

– zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 (t.sk. 24,3 ha meža).

155 945,60

15 594,56

14.04.2016.

plkst. 13.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool