LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 23. jūnijs
Līga
Ludza
Partly sunny
25°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli šādiem objektiem:

1. objekts

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta: Jelgavas iela 22A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība (starpgabals) 0,1566 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0468

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR: 3231,92 EUR

Nodrošinājuma nauda EUR: 323,19 EUR

Izsoles norises laiks: 12.03.2019. plkst. 10.00

2. objekts

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta: “Apenāji”, Ņukšu pag.,Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,269 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010629

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR: 1018,01 EUR

Nodrošinājuma nauda EUR: 101,80

Izsoles norises laiks: 12.03.2019. plkst. 11.00

3. objekts

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta: “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 2,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307, trīsstāvu nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 001, vienstāva dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 002 un būves ar kadastra apzīmējumu 68600010307003

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR: 68 707,48

Nodrošinājuma nauda EUR: 6870,75

Izsoles norises laiks: 24.04.2019. plkst. 10.00


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410; 26430058 vai 20223634.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāvā, mazajā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.

Zemāk ir pievienotas 3. objekta fotogrāfijas.

coloring.cool