LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 22. jūnijs
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ludza
Intermittent clouds
29°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsole (papildināts)

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta Nekustamā īpašuma nosacītā cena Nodrošinājuma nauda Izsoles norises laiks
“Ozollapas”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no:
– zemes vienības 28,8 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6860 005 0054 (t.sk 20,0 ha meža),
– zemes vienības 29,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0115 (t.sk. 24,3 ha meža).
EUR
175 438,80
EUR
17 543,88
24.02.2016.
plkst. 10.00
Stroda iela 3B, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68010040523 306 m2 platībā. EUR
2100,00
EUR
210,00
25.02.2016.
plkst. 15.00
“Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,4579 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0599 un būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 002 un būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 003 EUR
3405,33
EUR
340,53
25.02.2016.
plkst. 11.00
“Ziedi”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,7835 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0119 001. EUR
2034,30
EUR
203,43

25.02.2016.

plkst.10.00

Stroda iela 3, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 1238 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0522 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0398 001. EUR
2034,30
EUR
364,39
25.02.2016.
plkst.14.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).
Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).
Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool