LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Sunny
27°C
 
A A A

Ludzas PII “Pasaciņa” iepazīst kompetenču izglītību Horvātijas pirmsskolas iestādēs

2018. gada rudenī Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu projekta “Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM prasmes un projektos balstīto mācīšanās metodi” īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros. Decembrī “Pasaciņas” pārstāvji devās uz Horvātijas pilsētu Splitu, lai klātienē iepazītos ar Horvātijas pirmsskolas izglītības sistēmu un papildinātu savu pedagoģisko pieredzi un prasmes kompetenču pieejas jomā.

Projekta ietvaros paredzēta iepazīšanās ar STEAM prasmju un projektos balstītas mācīšanās metodes pielietošanu kompetenču izglītības procesā, tādēļ gada nogalē pieredzes apmaiņas un mācību brauciena laikā “Pasaciņas” darbiniekiem bija iespēja gūt pieredzi Splitas pirmsskolas izglītības iestādē “Cvit Mediterana”. Šī pirmsskolas izglītības iestāde sastāv no 20 atsevišķiem bērnudārziem, kurus kopsummā apmeklē 1280 bērni un kuri piedāvā izglītības programmas ar dažādiem virzieniem, taču visu programmu pamatā ir kompetenču pieejas pielietošana bērnu pirmsskolas izglītībā. Kompetencēs balstīta izglītība Latvijā pašlaik ir tikai aprobēšanas stadijā, un Ludzas PII “Pasaciņa” ir viena no 100 pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošajām skolām Latvijā, kas piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030)”, kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt un piecu gadu laikā ieviest jaunu izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei. Tieši tādēļ šī bija lieliska iespēja klātienē pavērot un pamācīties, kā notiek šādas pieejas pielietošana pirmsskolas izglītībā Horvātijā. Pieredzes brauciena ietvaros pedagogi apmeklēja trīs “Cvit Mediterana” bērnudārzus Splitā, vienā no kuriem iepazinās ar darbu audzēkņu grupās, kuras īsteno gan pirmsskolas izglītības standarta programmu, gan programmas ar reliģisko un arī angļu valodas virzienu. Citā bērnudārzā, kas ir arī viens no Eiropas Talantu punktiem un kurā notiek darbs ar talantīgiem pirmsskolas vecuma bērniem, pedagogi iepazinās ar talantīgu bērnu noteikšanas procesu, kā arī vēroja nodarbību ar šiem talantīgajiem bērniem. Trešajā bērnudārzā varēja vērot darbu grupā, kas specializējas mākslas projektos. Bērnudārzos pedagogi piedalījās arī speciāli organizētās darbnīcās ar iestādes audzēkņiem, apguva “apgrieztās klases” mācību metodi, dalījās ar savās iestādēs izmantoto metožu piemēriem, kas attiecas uz uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas tēmu. Tāpat projekta dalībnieki apskatīja Splitas kultūrvēsturisko centru un iepazinās ar pilsētas veidošanās un attīstības vēsturi, kā arī daudz uzzināja par vietējo kultūru, tradīcijām, ieražām un uzņēmējdarbības virzieniem.

Kompetenču pieeja šajā projektā tiek apskatīta no STEAM prasmju un projektos balstītas mācīšanās aspekta. STEAM (no angļu valodas: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – Zinātne, Tehnoloģijas, Inženierija, Mākslas, Matemātika) prasmju pieprasījums un aktualitāte aizvien pieaug mūsdienu izglītības sistēmā. STEAM pieeja palīdz izglītojamajiem izprast atsevišķu tēmu savstarpējo saistību un saista mācības ar reālo dzīvi, kā arī veicina sadarbību starp bērniem, apgūstot kādu tematu; tā atvieglo arī projektos balstītu mācīšanos, kad izglītojamie padziļināti pēta un apgūst kādu no izvēlētajām tēmām no dažādiem aspektiem un prezentē savu darbu vienaudžiem un skolotājiem. Brauciena laikā apmeklētajos bērnudārzos šī pieeja ir ļoti attīstīta un tiek plaši pielietota bērnu izglītošanai un tādu personības iezīmju un prasmju attīstībai kā radošums, sadarbība, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, kā arī digitālās prasmes.

Jau šā gada maijā Ludzā viesosies projekta dalībnieki no Lietuvas, Horvātijas un Turcijas, lai iepazītos ar mūsu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Šoreiz pedagogi dalīsies pieredzē un apgūs jaunas zināšanas un iemaņas par tematu “Digitālās prasmes”.

***

Mobilitāte īstenota Eiropas Savienības līdzfinansētās programmas Erasmus+ ietvaros. Projektu “Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM prasmes un projektos balstīto mācīšanās metodi” (“STEAM and Project-based Experiential Learning”; līguma Nr. 2018-1-LT01-KA229-047039_3) realizē Rokišķu pirmsskolas izglītības iestāde “Varpelis” (Lietuva), kas ir projekta vadošais partneris, Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” (Latvija), Splitas pirmsskolas izglītības iestāde “Cvit Mediterana” (Horvātija) un Antālijas sākumskola “Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu” (Turcija).
Šī publikācija atspoguļo tikai tā autoru viedokli, un Eiropas Komisijas nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

coloring.cool