LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
17°C
 
A A A

Ludzas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu. Saeimas vēlēšanas notiek  piecos vēlēšanu apgabalos, un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2013. apstiprināto instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”, tiek izsludināta  Ludzas  novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās darbībai  Ludzas  novada  13 vēlēšanu iecirkņu komisijās:

Iecirkņa Nr. Iecirknis Iecirkņa adrese Pieteicamo kandidātu skaits

 625.

Ludzas Tautas nams Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

7

 626.

Ludzas Tautas nams Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

7

 627.

Ludzas kinoteātris Skolas iela 26, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

7

 632.

Briģu pagasta Tautas nams Pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707

7

 635.

Cirmas pagasta pārvalde Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5737

7

 637.

Isnaudas pagasta pārvalde Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701

7

 638.

Istalsnas bibliotēka Dzelmes, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716

7

 639.

Istras Tautas nams Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748

7

 644.

Nirzas Tautas nams Stādi, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729

7

 645.

Ņukšu pagasta Tautas nams Nākotne, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730

7

 647.

Pildas Tautas nams Ilutas, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733

7

 648.

Pureņu pagasta pārvalde Kalmes, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745

7

 650.

Rundēnu Tautas nams Bērnudārzs, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijās ir:

1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko  partiju apvienībām,

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem,

3) Ludzas  novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa  pieejama CVK mājas lapā www.cvk.lv , sadaļā Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums.

Lūgums veidlapās aizpildīt visas  ailes!

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā ( Raiņa ielā 16, Ludzā), pie sekretāres Agritas Kopeikas 312. kabinetā ( 3. stāvā) no šī gada 5. augusta līdz 18. augustam plkst. 1700.

Uzziņas pa tālruni 26351792 – Diāna Golubeva, Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, vai tālruni 65726900 – Gaļina Geceviča,  Ludzas novada vēlēšanu komisijas sekretāre.

coloring.cool