LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
16°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus

1.    Ludzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Pagastmāja”, ar kadastra Nr. 68780050316, c. Nirzā, Nirzas pagastā, Ludzas novadā (zemes gabals 0.0435 ha platībā un būve ar kopējo platību 173,7 m2).

Izsolāmā objekta nosacītā sākumcena – Ls 5303,00 (pieci tūkstoši trīs simti trīs lati un 00 santīmi).

Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas jāieskaita AS SWEDBANK kontā Nr. LV49HABA0551036353377.

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsole notiks 2013.gada 27. novembrī plkst. 15.00.

Informācija pa tālruni – 5707133, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

 

2.    Ludzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Teresva”, ar kadastra Nr. 68500070296, 0.38 ha platībā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā.

Izsolāmā objekta nosacītā sākumcena – Ls 536,00 (pieci simti trīsdesmit seši lati un 00 santīmi).

Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas jāieskaita AS AS SWEDBANK kontā Nr. LV49HABA0551036353377.

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsole notiks 2013.gada 26. novembrī plkst. 11.00.

Informācija pa tālruni – 5707133, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

3.    Ludzas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Ceiruļi”, ar kadastra Nr. 68500070307, 1.61 ha platībā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā.

Izsolāmā objekta nosacītā sākumcena – Ls 1050.00 (viens tūkstotis piecdesmit lati un 00 santīmi).

Nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas jāieskaita AS AS SWEDBANK kontā Nr. LV49HABA0551036353377.

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsole notiks 2013.gada 26. novembrī plkst. 15.00.

Informācija pa tālruni – 5707133, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

coloring.cool