LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 17. maijs
Umberts, Herberts, Dailis
Ludza
Rain
13°C
 
A A A

Ludzas novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās Lielajā Talkā

Lielā Talka 2018 Latvijā notiks sestdien, 28. aprīlī. Talkas norisi kopumā katrā novadā pārrauga Lielās Talkas koordinators. Ludzas novadā – pašvaldības vides inženieris Aivars Strazds.

Dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā (http://talkas.lv) un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu.

Lielās Talkas koordinators A. Strazds informē: – Vēlams talkošanas vietu Ludzas novada teritorijā reģistrēt līdz 26. aprīlim. Aicinu potenciālajā talkošanas vietā noteikt talkas atbildīgo, kas ar mani, Ludzas novada pašvaldības Vides inženieri, saskaņos vietu, kur tiks veikta atkritumu savākšana, atkritumu uzkrāšana, lai varētu plānot atkritumu aiztransportēšanu. Vēlreiz uzsveru, ka atkritumu maisi būs jānovieto vietās, kuras būs norādījis talkas atbildīgais, tādēļ vietās, kurās talkošanas vieta nebūs pieteikta, atkritumu maisus novietot būs AIZLIEGTS. Aicinu iespēju robežās talkotājus šķirot atkritumus atsevišķi maisos liekot papīra-kartona, plastmasas, stikla atkritumus. Informējam, ka pirms Lielās Talkas tiks izdalīti talkošanas maisi (šogad sarkanā krāsā), tos būs iespējams saņemt Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā. Lūgums potenciālos talkotājus sazināties laicīgi, lai būtu iespējams plānot maisu izdali, jo to skaits ir ierobežots!

TALKOŠANAS VIETAS LUDZAS NOVADĀ

Ludzas pilskalns un baznīcas kalns, atbildīgā persona – Solvita Binovska, Ludzas nov. BJC, tālr. 26526353.

Ludzas katoļu baznīcas teritorija, atbild. persona – Veronika Batņa, draudze, tālr. 26261285.

Pildas ciema teritorija, atbild. persona – Pēteris Trukšāns, tālr. 29230461.

Ņukšu ciema teritorija, atbild. persona – Pēteris Trukšāns, tālr. 29230461.

“Signāls L” garāžu teritorija, atbild. persona – Vladislavs Krištopāns, tālr. 29425082.

Autobusa pietura Latgales ielā 243-249, atbild. persona – Inese Žuka, tālr. 29554988.

Puškina iela Ludzā, atbild. persona – Jānis Breidaks, tālr. 20040834.

Ludzas TN teritorija, atbild. persona – Valentīna Razumovska, tālr. 29436881.

Vecslabadas ciema teritorija, atbild. persona – Aļona Kasecka, tālr. 26510738.

Rundēnu ciema teritorija, atbild. persona – Sergejs Vekšins, tālr. 26229183.

Isnaudas pag.: pie upītes un pie Zambaru kapiem, atbild. persona – Antoņina Sjakste, tālr. 29373032.

Tutānu ciema teritorija, atbild. persona – Ilga Mikijanska, tālr. 29451225.

Ludzas pilsētas kapi un katoļu baznīcas teritorija, atbild. persona – Fridijs Bokišs, Ludzas 2.vsk., tālr. 29489010.

Gaismas dārzs: kociņu stādīšana un apkārtnes sakopšana, atbild. persona – Edgars Mekšs, Aivars Strazds, tālr. 29255584.

Nirzas ciema teritorija, atbild. persona – Andris Valeinis, tālr. 29481616.

Briģu ciema teritorija, atbild. persona – Andris Valeinis, tālr. 29481616.

Dzirnavu iela Ludzā, atbild. persona – Aleksandrs Narnickis, tālr. 26171064.

Ķiršu un Pauguru ielu krustojums Ludzā, atbild. persona – Marija Tabūne, tālr. 20058981.

Piemiņas vietas uzkopšana Garbaru mežā, atbild. persona – Fridijs Bokišs, LSDP, tālr. 29489010.

Saraksts tiks papildināts, jo vēl tiek pieteiktas talkošanas vietas.

Lielās Talkas koordinatora Ludzas novadā Aivara Strazda kontakti: tālr. 29255584, e-pasts: [email protected]

JAU NOTIKUŠI TERITORIJAS UZKOPŠANAS DARBI

Pagastos pašvaldība ir organizējusi kapsētu sakopšanu, tāpēc Lielās Talkas laikā tajās nav nepieciešams veikt teritorijas uzkopšanas darbus. Piemēram, aizvadītās nedēļas laikā tika sakoptas šādas vietas:

Istras pagastā – peldēšanas vietas pie Dziļezera, Audzeļu ezera un Kovša ezera,  Joničku kapi, ceļa posms Vecslabada – Beļejova.
Rundēnu pagastā – Rundēnu skolas parks, Rundēnu ciemata publiskas vietas, ceļa posms Rundēni–Pakalni.

Briģu pagastā – Briģu katoļu kapsēta, pareizticīgo kapsētas Briģos un Reikos, Brāļu kapi, kā arī Briģu pagasta pārvaldes un PII teritorija. Sestdien, 28. aprīlī, Briģu pagasta bibliotēkas vadītāja Alla Dolgovska rīko Lielo Talku pie daudzdzīvokļu mājas “Ceļinieks” (tiks sakopta teritorija ap to). Iedzīvotāji Briģu pagastā talkos arī individuāli.

Isnaudas pagastā – uzkopta teritorija Istalsnā pie Zambaru kapiem, Kreičos pie daudzdzīvokļu mājām un peldēšanas vieta pie Isnaudas upes. Savākti gruži ceļa posmā Isnauda–Istalsna un Ludzas apvedceļš.

Pureņu pagastā – sakopti Bataru kapi, sakopta Auziņu ciema teritorija, Kivdolovas ciemā uzkopta teritorija un peldvieta.

Cirmas pagastā – Tutānu ciemā uzkopta teritorija un peldvieta. Piektdien, 27. aprīlī plkst. 9:00 Cirmas pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar A/S “Latvijas Valsts meži” speciālistiem uzkops Garbaru meža teritoriju un Poguļankas peldvietu.

Informāciju apkopoja

Ērika Bondarenko un Svetlana Rimša

coloring.cool