LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2021. gada 14. maijs
Elfa, Elvita, Aivita, Krišjānis
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Ludzas novada domes priekšsēdētājs – Edgars Mekšs (ZZS)

Šodien, 15. jūnijā, notika jaunievēlētās Ludzas novada pašvaldības domes sēde, kurā piedalījās visi 15 deputāti.

Pirmajā sēdes daļā, ko vadīja Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Diāna Golubeva, tika ievēlēts domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs (“Zaļo un zemnieku savienība”).

Nākamajā sēdes daļā tika ievēlēti trīs domes priekšsēdētāja vietnieki:

priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis (“Zaļo un zemnieku savienība”, turpmāk tekstā – ZZS),

priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns (“LATGALES PARTIJA”),

priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenija Kušča (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).

Domes priekšsēdētāja vēlēšanas

Domes sēdi sasauca Ludzas novada vēlēšanu komisija. Tās priekšsēdētāja Diāna Golubeva vadīja sēdi. Tika izveidota balsu skaitīšanas komisija, lai varētu rīkot domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Komisijā tika ievēlētas trīs novada vēlēšanu komisijas locekles: Inese Kamzole, Agrita Kopeika un Gaļina Geceviča.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam deputāti izvirzīja divus kandidātus.

Deputāte Lolita Greitāne (LATGALES PARTIJA) šim amatam izvirzīja Alīnu Gendeli (LATGALES PARTIJA).

Deputāts Juris Atstupens (ZZS) šim amatam izvirzīja Edgaru Mekšu (ZZS).

Balsošana notika atklāti – ar īpašām balsošanas zīmēm. Komisija izveidoja numurētas balsošanas zīmes, kurās bija ierakstīti abu kandidātu vārdi. Deputāti parakstījās par šo zīmju saņemšanu un balsoja. Pēc tam, kad komisija saskaitīja balsis, balsošanas rezultāti tika paziņoti, nosaucot katra deputāta balsojumu par vai pret.

Balsošanas rezultāts:

Alīna Gendele – 6 balsis “par”, 9 balsis “pret”.

Edgars Mekšs – 9 balsis “par”, 6 balsis “pret”.

Par A. Gendeli domes priekšsēdētāja amatā balsoja visi 6 no saraksta “LATGALES PARTIJA” ievēlētie deputāti.

Par E. Mekšu domes priekšsēdētāja amatā balsoja 5 no saraksta “Zaļo un zemnieku savienība”, 3 no saraksta “”Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” un 1 no saraksta “Latvijas Sociālistiskā partija” ievēlētais deputāts.

Domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

Turpmāk sēdi vadīja jaunievēlētais domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Viņš ierosināja ievēlēt trīs domes priekšsēdētāja vietniekus, veicot nepieciešamos grozījumus Pašvaldības nolikumā.

Iepriekš bija divi vietnieki. Kā jauns tika piedāvāts amats: neatalgots priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos (sēdē tika paskaidrots, ka šis vietnieks saņems tikai deputāta atalgojumu). Pret šo ierosinājumu iebilda “LATGALES PARTIJAS” deputāti. Debates noslēdzās ar E. Mekša priekšlikumu balsot. Ar 9 balsīm “par” (ZZS, SDP “Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) un 6 “pret” (“LATGALES PARTIJA”) domes sēdē tika nolemts noteikt, ka domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki.

Tika nolemts veikt vairākus labojumus Pašvaldības nolikumā (izmaiņas attiecīgajos Saistošajos noteikumos), paredzot trešā vietnieka amata izveidošanu, viņa pienākumus u.c.. Balsojums šajā jautājumā: 9 balsis “par” (ZZS, SDP “Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) un 6 “pret”  (“LATGALES PARTIJA”).

Sēdes turpmākie jautājumi bija saistīti ar domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Tika izveidota balsu skaitīšanas komisija: Inese Kamzole, Agrita Kopeika un Gaļina Geceviča. Komisija katra domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām, kad kandidatūras bija izvirzītas, sagatavoja numurētas balsošanas zīmes, ar kurām deputāti balsoja atklāti. Balsošanas rezultātus komisijas pārstāve I. Kamzole paziņoja sēdē, nosaucot katra deputāta balsojumu “par” vai “pret”.

Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīti 2 kandidāti: Alīna Gendele (“LATGALES PARTIJA”) un Valdis Maslovskis (ZZS). Balsojuma rezultāts: ar 9 balsīm “par”  (ZZS, SDP “Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) un 6 “pret” (“LATGALES PARTIJA”) domes priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēts V. Maslovskis.

Domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amatam tika izvirzīts 1 kandidāts: Aivars Meikšāns (“LATGALES PARTIJA”). Balsojuma rezultāts: vienbalsīgi – ar 15 balsīm “par” A. Meikšāns ievēlēts šajā amatā.

Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos amatam tika izvirzīts 1 kandidāts: Jevgenija Kušča (“Saskaņa” SDP). Balsojuma rezultāts: ar 9 balsīm “par”  (ZZS, SDP “Saskaņa” un Latvijas Sociālistiskā partija) un 6 “pret” (“LATGALES PARTIJA”) šajā domes priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēta J. Kušča.

Citi jautājumi

Šajā sēdē tika lemts par pašvaldības pastāvīgo komiteju sastāvu. Vienbalsīgi tika ievēlēti deputāti trīs komitejās. Tās sanāca uzreiz pēc sēdes, lai ievēlētu komiteju priekšsēdētājus.

Tika lemts par paraksta tiesībām. Tās piešķirtas domes priekšsēdētājam E. Mekšam un viņa vietniekiem V. Maslovskim, A. Meikšānam, J. Kuščai, kā arī pašvaldības izpilddirektoram S. Jakovļevam.

Tika lemts par pirmā paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē. Tās piešķirtas domes priekšsēdētājam E. Mekšam un viņa vietniekam V. Maslovskim.

Tika lemts par pārstāvniecību kapitālsabiedrībās. Nolemts apstiprināt domes priekšsēdētāju E. Mekšu kā Ludzas novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi SIA “Ludzas medicīnas centrs”, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, SIA “ALAAS”, SIA “Ludzas tūrisma aģentūrā”.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Svetlanas Rimšas foto

Vairāk fotogrāfiju skat. fotogalerijā

coloring.cool