LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Intermittent clouds
24°C
 
A A A

Ludzas novada bērnu nama – patversmes audzēkņu aktivitātes projekta „Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai” ietvaros

Patversme (3)Daudzveidīgām aktivitātēm bagāts un radošs izvērtās šis gads Ludzas novada bērnu nama – patversmes audzēkņiem. Bērni apmeklēja koncertu Rēzeknē, brauca ekskursijā, apmeklēja pasākumus Ludzā, organizēja un piedalījās pasākumos bērnu namā – patversmē. Audzēkņi aktīvi piedalījās nodarbībās un radošajās darbnīcās, veidojot tematiskās izstādes, apsveikumus un noformējumu bērnu nama – patversmes telpās.
Šis gads ir īpašs ar to, ka jau kopš janvāra bērnu nama audzēkņi ir iesaistījušies projektā „Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai”, ko realizē nevalstiskā organizācija Bāreņu biedrība „Saules bērni” sadarbībā ar četrām Latgales reģiona ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
Projekta „Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai” mērķis ir pilnveidot bez vecāku gādības palikušo Latgales mazākumtautību bērnu un jauniešu prasmes komunicēt un veidot savstarpēju dialogu ar reģionā dzīvojošo dažādu etnisko grupu pārstāvjiem, kā arī ar izglītojoša rakstura neformālām aktivitātēm veicināt viņu izpratni par savu nacionālo identitāti, daudzveidīgo kultūras mantojumu, attīstīt iecietību pret atšķirīgo un prasmi saskatīt kopīgo un vienojošo. Kā to paredz projekts, bērni – gan latvieši, gan mazākumtautību pārstāvji – tika iepazīstināti ar Latvijas un jo īpaši Latgales dažādo kultūras mantojumu – nacionālo svētku un tradīciju īpatnībām, akcentējot kopīgo un atšķirīgo gadskārtu ieražās, folklorā, tipiskajos svētku ēdienos. Katram gadalaikam tika veltīts kopīgs tematisks starpkultūru seminārs par šajā periodā svinamajiem svētkiem.
Projektā iesaistījās visi Ludzas novada bērnu nama – patversmes audzēkņi, bet sevišķi jāatzīmē Vladislavas Černihas, Lijas Starikovas, Natālijas Starikovas un Baibas Bondares veikums, jo meitenes ar lielu atbildību un entuziasmu strādāja visa gada garumā – iesaistījās nodarbībās un semināros projekta ietvaros, pildīja mājas darbus, iestudēja ludziņas, gatavoja un noformēja faktu materiālu, lai tikšanās reizē pastāstītu pārējiem par gadskārtu ieražām un ar tām saistītajiem svētkiem.
Februārī projekta dalībnieki tikās Tiskādu bērnu namā, bet aprīlī – Rēzeknes Bērnu sociālo pakalpojumu centrā. Mūsu bērnu namā projekta dalībniekus uzņēmām 10. jūnijā, kad projekta ietvaros tika organizēts seminārs, kas bija veltīts vasarā svinamajiem svētkiem. Audzēkņi kopā ar projekta pedagogu bija rūpīgi pārdomājuši semināra programmu. Ciemiņi no Rēzeknes, Naujenes un Tiskādiem un projekta vadītāji no Rīgas pulcējās Ludzas Novadpētniecības muzejā, kur kopā ar mūsu bērnu nama – patversmes audzēkņiem un muzeja darbiniekiem mācījās rotaļas un dziesmas, paši savām rokām centās uzpīt vainagus no Latgales pļavu ziediem. Muzejā bērni uzzināja, kā izskatās latviešu folklorā minētās zīmes – Māras krusts, Zalktis, Auseklītis, Mēness krusts, Jumis, Saulīte. Dabas ekspozīcijā varēja aplūkot Latvijas dabā sastopamo faunu – vilku, lūsi, ūdensputnus u.c. Sekoja arī ekskursija pa Latvijas un Latgales vēsturei veltīto muzeja ekspozīciju.
Patversme (2)Pēc muzeja apmeklējuma visi semināra dalībnieki devās uz Ludzas bērnu namu – patversmi, kur turpināja izzināt vasarā svinamos svētkus. Sekoja bērnu sagatavotie stāstījumi par Ivana Kupalas svētkiem Krievijā, par Vasaras svētku, kā arī par Trīsvienības svētku nozīmi. Kā jau svētku reizē, bija sagatavoti dažādi priekšnesumi. Seminārs noslēdzās ar Līgo svētku tradicionālo ēdienu baudīšanu un viesu cienāšanu.
Augusta beigās projekta dalībnieki pulcējās viesu namā „Aglonas Alpi”, lai kopā aizvadītu piepildītu un interesantu nedēļu atpūtas nometnē „Latgales TV”. Nometnes mērķis bija ne tikai izbaudīt vasaru un atpūsties, bet arī labāk iepazīties, paplašināt zināšanas par Latviju, par Latgali, turklāt uz to visu paraugoties no mūsdienu mediju skatupunkta. Nodarbības bērniem vadīja tādi TV profesionāļi kā režisors V. Alksnītis un operators S. Sīlis, ar bērniem strādāja Makašānu mākslas skolas vadītāja G. Rancāne. Patversme (1)Bērnu nama meitenes, projekta dalībnieces, atzina, ka nometnes nedēļa bija ļoti spraiga. Viņas guva ne tikai jaunas zināšanas, bet arī iepazinās ar vienaudžiem, mācījās strādāt komandā un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Audzēknēm ļoti patika ekskursija uz Latgales Reģionālo Televīziju, kur viņas varēja apsēsties gan pie studijas galda, gan apskatīt videotehniku. Atmiņā palicis arī Kristus kalna un Aglonas bazilikas apmeklējums, kur meitenes pārsteidzis un saviļņojis ērģeļu skanējums.
Novembrī projekta dalībnieki piedalījās seminārā Naujenes bērnu namā, bet 4. decembrī visi bērnu nama – patversmes audzēkņi devās uz Rīgu. Šo ekskursiju kā dāvanu bērni saņēma par aktīvu dalību projektā. Rīgā bērni noskatījās animācijas filmu „Mazais Princis”, atpūtās Līvu Akvaparkā un baudīja Ziemassvētku noskaņu Rīgas ielās.
Izsakām pateicību par doto iespēju piedalīties projektā, sadarbību un atsaucību bāreņu biedrības “Saules bērni” valdes priekšsēdētājai Guntai Užanei un pārējiem projektā iesaistītajiem speciālistiem, kā arī SIA “NEGOCIO” un valdes loceklei Ingai Konovalovai par finansiālu atbalstu ekskursijas organizēšanā.

Anita Lele,
Ludzas novada bērnu nama–patversmes sociālais pedagogs

coloring.cool