LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 17. maijs
Umberts, Herberts, Dailis
Ludza
Cloudy
17°C
 
A A A

Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbi turpinās

Picture10Picture8Vasaras plaukumā turpinās projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” ietvaros aizsāktie sinagogas ēkas atjaunošanas darbi. Uz jūnija beigām objektā izbūvēti un nosiltināti jauni piebūves pamati, veikta ēkas dzelzsbetona pamatu pastiprināšana un betonēšana, fasādes guļbaļķu trupes attīrīšana, pārsegumu attīrīšana, pārsegumu siju galu konsoliju protezēšana, Lieltelpas griestu kupola konstrukcijas pastiprināšana un jumta konstrukciju vēja saišu montāža. Pabeigti ēkas skārda jumta rūsas attīrīšanas, gruntēšanas un krāsošanas darbi. Lai ēka varētu funkcionēt, bez projekta ietvaros finansētajiem restaurācijas 1.kārtas darbiem papildus tiek veikti restaurācijas 2.kārtas būvdarbi – ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem, elektroapgādes, zibens aizsardzības un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu ierīkošana. Ūdeņu savākšanai no sinagogai pieguļošās teritorijas un lietus ūdeņu novadīšanai no jumta teknēm papildus nepieciešama arī ārējās drenāžas izbūve gar ēkas pamatiem un pievienošana esošajiem tīkliem. Abu kārtu būvdarbus veic SIA „Warss+”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Jurēvičs un Partneri”, autoruzraudzību – SIA “Konvents” arhitekta Pētera Blūma vadībā.
Picture9Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas projekta ietvaros 18.–22. maijā četri novada amatnieki viesojās Norvēģijā, kur piedalījās projekta aktivitātes „2. darbnīca” pasākumos. Projekta partneru, Hordalandas muzeju centra ekspertu pavadībā amatnieki apmeklēja unikālo, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto koka arhitektūru Bergenas vecpilsētas daļā – Briģeni (Brygen), tika iepazīstināti ar vēsturiskām koka ēku celtniecības tradīcijām un restaurācijas paņēmieniem ekoloģiskajās lauku saimniecībās, kā arī koku laivu būvniecības tradīcijām Oselvar laivu darbnīcā. Darbnīcu laikā Osterøy muzejā amatniekiem tika organizētas arī praktiskas nodarbības, kur amatnieki apguva iemaņas baļķu apstrādē un norvēģu pakša veidošanā.
Projekts Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09 „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Programma LV04″Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros, izmantojot EUR 201 875 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību.
Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumam.
2009.–2014. gadam paredzētais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša un darbības var īstenot līdz 2016. gadam.
Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Ilona Rimša,
projektu vadītāja

coloring.cool