LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 15. jūnijs
Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta
Ludza
Partly cloudy
13°C
 
A A A

Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi dalās pieredzē

15.maijā Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” pulcējās Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi, lai atskatītos uz paveikto un runātu par darba plānošanu nākamajam mācību gadam.

Starp Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pirmsskolas izglītības iestādēm notiek cieša sadarbība jau vairāku gadu garumā. Pedagogi piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos, tiek pārrunātas kopīgas aktivitātes, darba plānošana. Šajā mācību gadā visās iestādēs ir aktualizēts jautājums par mācīšanas pieejas maiņu, vērstu uz mācīšanos iedziļinoties. 2018.gada 21.novembrī apstiprināti “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.  Kā atzina pirmsskolas metodisko apvienību vadītāja (pēc jaunā nosaukuma – pirmsskolas jomu koordinatore) Diāna Golubeva, lai strādātu efektīvāk, atbilstoši likumdošanai un laikmeta prasībām,  ir daudz jāmācās, ļoti svarīga ir pieredzes uzkrāšana, sadarbības veidošana, pilotskolu labās prakses piemēru apkopošana. Šajā mācību gadā Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbības veicināšanai izdarīts daudz. Notikuši vadītāju un metodiķu semināri Ludzas pilsētas 4.PII “Pasaciņa”, Blontu PII, Briģu PII, pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības Ludzas pilsētas 4.PII “Pasaciņa”, Zilupes PII, Ludzas pilsētas PII “Rūķītis”, starptautiskā konference Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš” ar Lietuvas PII “Auksinis gaidelis” un Ludzas PII piedalīšanos, seminārs PII skolotāju palīgiem. Katram  semināram  pirmsskolas skolotāji gatavoja savas prezentācijas, dalījās pieredzē un  diskutēja par jaunajām metodēm.

Mūsu novadi sadarbojas ar citu Latvijas novadu PII. Mācību gada sākumā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes PII “Auseklītis”. Mācību gada nobeigumā Ludzas pilsētas PII viesojās  Pierīgas un Kurzemes  PII mūzikas skolotāji. Katru gadu notiek Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu muzikālais konkurss bērniem “Mazais dziedātājs” un “Draugu balsis”, ko organizē Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Pirmsskolas jomu koordinatore Diāna Golubeva iepazīstināja klātesošos ar 26. aprīlī Rīgā notikušā  semināra “Pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu speciālistu seminārs” materiāliem. Tajā tika runāts par pirmsskolu un sākumskolu sadarbību, sasniedzamiem rezultātiem bērnam aizejot uz skolu, par pedagoģiskā procesa plānošanu un vērtēšanu.

Semināra dalībnieki atzina, ka aizvadītais mācību gads bijis produktīvs, iepazīstināja ar savu redzējumu pedagoģiskā procesa plānošanā. Nolēma veidot vienotu plānojuma modeli un  jūnija  beigās vēlreiz izrunāt par  izglītojamo vērtēšanu.

 

 

 

Rakstu sagatavoja Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš” izglītības metodiķe Olita Spole

coloring.cool