LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis
Ludza
Sunny
17°C
 
A A A

Ludzā top jauns un daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

Nu jau pāris nedēļas ludzānieši ir ievērojuši lielu rosību pie ēkas 18.novembra ielā 17A, gandrīz 20 gadus neapsaimniekotā ēka beidzot iegūs jaunu izskatu un arī funkciju. 

2019.gada 5.augustā Ludzas novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” īstenošanu. Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Ludzā tiek veidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tas būs ievērojams ieguldījums Ludzas novada sociālajā infrastruktūrā, kā rezultātā Ludzas novadā tiks izveidots jauns pakalpojums.

Sabiedrībā valdošo stereotipu un aizspriedumu dēļ personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem socializēšanās iespējas nereti ir ļoti ierobežotas, Ludzas novadā tādu iespēju praktiski nav. Projekta aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Personām ar invaliditāti tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums – dienas aprūpes centrs, vieta, kur personas ar GRT un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem gūs atbalstu gan jaunu prasmju apguvē, gan socializācijai sabiedrībā, gan arī dažādu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, kā arī būs atbalsts vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un radiem.

Deinstitucionalizācijas process pats par sevi paredz veidot tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu, kas nodrošinās personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvesvietā nepieciešamo atbalstu, viņu iekļaušanu sabiedrībā, kā arī iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību.

Ko tad  īsti plānots izveidot? Tātad ēka, kas atrodas Ludzā 18.novembra ielā 17A tiks pārbūvēta un aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, iekārtām un aprīkojumu. Ēkas 1.stāvā tiks ierīkots dienas aprūpes centrs personām ar GRT, izveidotas specializētās darbnīcas: rokdarbu, sveču liešanas un ziepju veidošanas darbnīcas, virtuve – nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvei, atpūtas telpas, rehabilitācijas telpas. Savukārt  2.stāvā tiks izvietots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs: paredzētas darbnīcu telpas, telpas rehabilitācijai un fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, psihologa nodarbības telpa, multisensorā istaba, sāls istaba, kā arī telpas atpūtai un virtuve – līdzpaņemtās maltītes uzsildīšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 717 790,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 569 493,20 EUR, valsts budžeta dotācija – 32 300.55 EUR, pašvaldības finansējums – 75 367.95 EUR un cits publiskais finansējums – 40 628.30 EUR.

 

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Projektu vadītāja Ilona Mekša

coloring.cool