LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Mostly sunny
31°C
 
A A A

Lauku ceļu perspektīva novadā

Situācija ar lauku ceļiem – viena no asākajām un pēdējā laikā daudz apspriestajām problēmām, kas ir aktuāla ne  tikai mūsu pašvaldībā, bet  arī citos novados. Stāsta novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs.

Finansējuma nepietiek

– Galvenā problēma: katastrofāli nepietiek naudas visu pašvaldības ceļu sakārtošanai. Uzskatu, ka galvenais valsts un pašvaldību uzdevums ir nodrošināt, lai no katra pagasta centra līdz novada centram būtu kvalitatīvs melnais segums. Tam ir jāparedz finansējums. Pašlaik 500 000 eiro, kas pašvaldībai ir paredzēti šim nolūkam no speciālā budžeta ceļu uzturēšanai, pietiek tikai remontiem. Novada teritorijā kopējais lauku (pašvaldības) ceļu garums ir ap 580 kilometriem.  Piešķirtais finansējums tiek vēl sadalīts: apmēram puse paliek pilsētas ielu uzturēšanai, pārējais – lauku ceļiem. Ja nepieciešams, ceļu remontus finansējam arī no pamatbudžeta.

Papildfinansējums, ko esam ieguvuši  LAD projektos, protams, ir jūtams atbalsts, bet visi šie ES līdzekļi  pēc nosacījumiem ir paredzēti tikai ceļu kapitālai pārbūvei, nevis ceļu remontam, kas mums būtu vairāk vajadzīgs, lai uzturētu kārtībā garākus ceļa posmus, nevis atjaunotu tikai nelielu daļu.

Ceļu remonti ir nepieciešami nepārtraukti. Klimatiskie apstākļi ir tādi, ka jau pēc dažiem gadiem uz jaunuzbūvētā ceļa virsmas parādās plaisas, bedres. Piemēram, šī ziema bija ar mainīgu temperatūru, krasiem temperatūras kritumiem, kas nelabvēlīgi ietekmē ceļu seguma kvalitāti. Ja ir šķīdonis, greiderēt nevaram. Pat kapitāli pārbūvēti ceļi pēc dažiem gadiem jau sāk par sevi atgādināt.

Plānojam pakāpeniski noasfaltēt grantētās ielas pilsētā. Pagastu centros tas jau izdarīts iepriekšējos gados, piesaistot ES finansējumu.

Par to, cik nesamērīgi mazs ir finansējums ceļiem, liecina šāds piemērs: Istras pagastā kopējais ceļu garums ir 96 kilometri, bet līgums par ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ir noslēgts ar uzņēmumu uz 18 000 eiro.

Esmu pārliecināts, ka ir izdevīgi iegādāties un uzturēt kārtībā savu tehniku. Tīram no sniega arī servitūtu ceļus, kas ved līdz lauku viensētām, kur dzīvo cilvēki.

Plānotie ceļu pārbūves darbi no EF finansējuma

Esam izprojektējuši pārbūves darbus 9 ceļa posmiem. Izsludināts iepirkums uz astoņu ceļu būvdarbiem. Ceļu remonta kārtība tiek izvērtēta pēc noteiktiem kritērijiem. Svarīgi, lai katrs izremontētais ceļa posms palīdz attīstīt uzņēmējdarbību: tātad tie ir ceļa posmi līdz ražotnēm, fermām, zemnieku saimniecībām u.tml..

27. martā tika atvērts iepirkums šādiem ceļa posmiem:

Ludza – Kreiči Isnaudas pagastā un Briģi – Briģu stacija Briģu pagastā. Te tiks uzbūvēts melnais segums – dubultvirsma;

Vitkupova – Zapāni Pureņu pagastā un Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova Ņukšu pagastā. Abos gadījumos notiks grants seguma atjaunošana, caurteku un iebrauktuvju izbūve.

Pašlaik tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai LAD par šādiem pašvaldības ceļiem:

Tutāni – Kivļi – Dubinova Cirmas pagastā;

Līdeksna – Vurpuļi – Ļadina – Horoševa – Vorslova – Vurpuļi Nirzas pagastā;

Pilda – Borovaja Pildas pagastā;

Čerņavski – Maļinovka Istras pagastā.

Būvdarbu līgumi tiks noslēgti tiklīdz LAD izvērtēs projektu pieteikumu un piešķirs finansējumu.

Tādi ir plāni, kas jau pašlaik ir startējuši. Tas nav milzīgs apjoms, tomēr neliela daļa lauku ceļu būs sakārtoti.

Vanda Žulina,

korespondente

coloring.cool