LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Latgales kongresa simtgadei veltītā konferencē Ludzā uzsvēra uzņēmējdarbības nozīmīgumu novadu attīstībā (+ video)

Ludzas Tautas namā 27. janvārī notika praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.

Konferencē eksperti bija vienisprātis, ka uzņēmējdarbība ir viens no Latvijas novadu izaugsmes pamatnosacījumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka uzņēmējdarbības un citu reģionālās attīstības faktoru mērķu un uzdevumu īstenošanā dažbrīd veidojas pretrunas ar citiem ne mazāk svarīgiem dzīves vides un ilgtspējīgas ekosistēmas pastāvēšanas nosacījumiem, ir svarīgi meklēt līdzsvaru starp tiem. Dažādu jomu zinātnieku iesaiste ir viens no līdzsvarotas pieejas priekšnoteikumiem, kas rada iespēju gan noteikt perspektīvās biznesa nišas, gan radīt augstāku pievienoto vērtību, gan arī piedāvāt risinājumus, kas ir vērsti uz dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Atslēgas vārdi, kas raksturoja konferences saturu, ir šādi – izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja.

Komentējot temata aktualitāti, Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja un Ludzas novada domes priekšsēdētāja konferences ievadā norādīja: “Šis gads ir ārkārtīgi svarīgs gan Latgalei, gan Latvijai. Pirms simts gadiem Latgales kongresā tika lemts par to, kā nākotnē attīstīsies Latgale. Mūsu šībrīža galvenais izaicinājums ir panākt, lai novads būtu piepildīts ar cilvēkiem. Mūsu pašvaldību darbs ir vērsts uz cilvēku labklājības līmeņa celšanu. Tieši darba vietas un uzņēmējdarbība rada pārliecību par rītdienu. Tāpēc, šīs konferences būtiskākais jautājums ir rast risinājumus, kā saglabāt dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, kā sadarboties pētniekiem, zinātniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem un kopīgi sniegt pienesumu katra novada izaugsmei. Esmu patiesi gandarīta, ka šajā konferencē piedalās tik plašs un erudīts ekspertu loks”.

Ludzas konferencē piedalījās vairāk nekā septiņdesmit dažādu nozaru un institūciju eksperti – nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, augstskolu un zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvji, studenti. Viņu vidū – Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja, Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību apvienības priekšsēdētājs, Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta BIOR direktors, Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore, Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Marina Petrova, SIA „LatCosmetics” ražošanas vadītāja, Iveta Šteinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis, Regina Indriķe, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas Dabas izglītības centra vadītāja, Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis, Eiženija Matiļeviča, Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja.

Konference tika rīkota multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitātes ietvaros. Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”.

Projekta īstenošanas gaitā tiek rīkoti forumi un konferences Rēzeknē, Ludzā, Madonā un Līvānos, kā arī tiek veidota Rāznas nacionālā Dabas parka desmitgadei veltīta izstāde. Pasākumos tiek aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Nākamā konference „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai” šā projekta ietvaros notiks 2017. gada 17. februārī Madonā .

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē. Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informē Andra Mangale, projekta koordinatore

Māra Justa foto

Video

coloring.cool