LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis
Laura, Jadviga
Ludza
Partly sunny
13°C
 
A A A

LAD izsludina 2 projektu konkursu iesniegumu pieņemšanu

lad_arzuzr_kras_6115bLauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumiem Nr.792 “Valsts un Eiropas Savienības piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” īstenošanai”.

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 8.februāra līdz 2013.gada 11.martam.

Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 000 000 LVL (trīs miljoni) latu šādā sadalījumā:

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir 1 400 000 LVL (viens miljons četri simti tūkstoši latu);

Pārējie atbalsta pretendenti (fiziskas vai juridiskas personas, pašvaldības) ir 1 600 000 LVL (viens miljons seši simti tūkstoši latu).

Kārtā projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā – ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv) vai Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr.67027693, 67027684).

***

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.

Trīspadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām notiks no 2013.gada 8.februāra līdz 2013.gada 11.martam.

Trīspadsmitās kārtas pieejamais publiskais finansējums atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 600 000 LVL (viens miljons seši simti tūkstoši latu).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – astoņpadsmit mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027684, 67027693).

 

Plašākai informācijai par projekta iespējām, aicinām interesentus apmeklēt Ludzas konsultāciju biroju Raiņa ielā 16a, Ludzā vai zvanot pa tālr.: 65723421

                                 

Informāciju sagatavoja:

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas konsultāciju birojs

coloring.cool