Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2020. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

LAD aicina veikt Lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu

LAD jauns labaks gerbonis mediju monitoringam_15Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:
• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta platība;
• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jāiesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un koku, krūmu grupām:
• nav norādīts dabā esošs ainavu elements (dīķis vai koku, krūmu grupa);
• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements.
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv/
Jautājumu un neskaidrību gadījumos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālruni 67027843 vai 27876161.

coloring.cool