LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2021. gada 14. maijs
Elfa, Elvita, Aivita, Krišjānis
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Kur ir Jūsu slēpes?

ENPI

Kur Jūs pazaudējāt savas slēpes?” Nūjotāji saka, ka viņi bieži dzird šo jautājumu-joku nūjošanas nodarbību laikā.

Nūjošanas dzimtene ir Somija – tur 1930. gados tā tika radīta kā distanču slēpotāju treniņu metode treniņiem laikā, kad nav pieejams sniegs. Nūjošanas un veselības veicināšanas darbību galvenais mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, nodrošinot efektīvas, drošas un vienkāršas fiziskās aktivitātes. Latvijā sekmīgi strādā īpaši apmācīti instruktori, kas palīdz apgūt un pilnveidot nūjošanas tehniku, vada nūjotāju grupu nodarbības dažādās Latvijas vietās.

15. jūlijā Ludzā notika nūjošanas apmācības, kurās piedalījās sporta skolotāji, kas pārstāvēja projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā” partnerus. Viņi apguva soļošanas tehniku un varēs parādīt ikvienam interesentam, kā to pareizi darīt. Mūsu sporta skolotāji, kas piedalījās šajās apmācības, ir Solvita un Andrejs Narnicki.

Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā

Starptautiskais projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā” apvieno vairākus partnerus no Latgales un Vitebskas apgabala Baltkrievijā viņu vēlmē sekmēt savu iedzīvotāju aktīvāku dzīvi un nodrošināt apstākļus sporta nodarbībām.

Projektu vada Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs; Latvijas partneri ir no Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Ilūkstes, Aglonas novadiem un Maltas pagasta, Baltkrievijas partnerus pārstāv Novopolocka, Glubokoje, Verhņedvinska un Braslava. Partneri izveidos apgaismotas slēpošanas trases savās pašvaldībās, iegādāsies aprīkojumu, ko varēs izmantot vietējie iedzīvotāji, organizēs slēpošanas sacensības.

Kad tapa šis projekts, Ludzas novada pašvaldība nolēma, ka būtu labi atjaunot slēpošanas tradīciju Ludzas pilsētas parkā, līdz ar to ši vieta bija izvēlēta apgaismotas slēpošanas trases izveidei. Turklāt parka apgaismojums jau sen ir novecojis. Šajā vasarā tika noslēgts līgums ar SIA „Kvēle”, kas pašreiz veic apgaismojuma tīkla renovācijas darbus. Elektroapgādes kabeļi jau ir ieguldīti zemē, uzstādīti daži apgaismojuma balsti. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz rudenim, kad varētu svinīgi atklāt jaunizveidoto apgaismoto slēpošanas trasi.

Nūjošanas apmācību dalībnieki LudzāRudenī Ludzas novada pašvaldība iegādāsies slēpošanas komplektus, daļa no tiem tiks nodota Ludzas pilsētas ģimnāzijai slēpošanas stundu organizēšanai, un pārējo inventāru, t.sk. nūjošanas aprīkojumu varēs nomāt bezmaksas. Lai izveidotu slēpošanas trasi, tiks iegādāta īpaša ierīce, kuru stiprina pie sniega motocikla.

Augustā pašvaldībai jāatrod 5 brīvprātīgie, kas, sākot ar septembri, 2 reizes nedēļā nodarbosies ar nūjošanu, bet ziemā ar slēpošanu. Šīs pilotaktivitātes sākumā šie brīvprātīgie apmeklēs ģimenes ārstu un kardiologu, lai fiksētu viņu veselības stāvokli. Pēc pusgada nodarbībām viņu veselība tiks atkārtoti pārbaudīta, lai pārbaudītu dinamiku. Vēlams, lai šie brīvprātīgie būtu cilvēki, kas lielāko daļu darba laika pavada pie datora.

Ziemā Baltkrievijā un Latvijā notiks vairākas slēpošanas sacensības, uz kurām tiks aicināti arī pārstāvji no Ludzas.

Projekts noslēgsies ar starptautisko konferenci Preiļos; tās galvenā tēma būs veselīga dzīvesveida veicināšana.

Projekta kopējais budžets ir diezgan liels – 600 841,37 eiro, no šīs naudas Ludzas novada pašvaldības projekta budžets sastāda 80 584 eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sedz 5% no Ludzas novada pašvaldības izdevumiem – 4 029,24 eiro. Tikpat liels ir pašvaldības ieguldījums. Pārējie 90% ir ES līdzekļi.

 Projekta koordinatore Ludzas novada pašvaldībā Viola Andruščenko

Projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007.-2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

 Eiropas Savienību veido 27 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

coloring.cool