LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs
Inese, Inesis, Ēriks
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Kopā varam vairāk!

Ludzas Invalīdu biedrība (LIB) pēdējo gadu laikā ir realizējusi vairākus vērienīgus projektus, kuros LIB biedriem tiek dota iespēja apgūt jaunas zināšanas, piedalīties interesantos pasākumos. Visu šo aktivitāšu virsuzdevums – palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē, nejusties atstumtiem, izolētiem.

No 1. aprīļa ir uzsākts projekts „Kopā varam vairāk!”.  Tas tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros. Projekta vadītājs ir Jānis Romancāns.

Darbs šajā projektā turpināsies septiņus mēnešus. Katru mēnesi ieplānota kāda aktivitāte. Jau 19. aprīlī notiks debašu turnīrs „Kritiskās domāšanas spēju attīstīšana”. Turnīrā aicināti piedalīties LIB un citu nevalstisko organizāciju biedri. Mūsdienās prasme patstāvīgi spriest, kritiski izvērtēt informāciju, izteikt un aizstāvēt savu viedokli ir ļoti nepieciešama prasme. Debates palīdz šo prasmi attīstīt.  Turnīru vadīs biedrības „Logos” vadītāja Ivita Kalverša.

Svarīga un interesanta akcija „Iejūties manā ādā!” notiks maijā.  Pašvaldības deputātiem, amatpersonām un arī citiem pilsētas iedzīvotājiem tiks piedāvāts pārbaudīt, vai Ludzas pilsētā visas nepieciešamās valsts un pašvaldības iestādes ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tādā veidā varēs pārliecināties, cik vienkārši cilvēks ratiņkrēslā, kā arī, balstoties uz staigāšanas palīgierīces vai spieķa, var nokļūt poliklīnikā, slimnīcā, pašvaldībā, skolā, pastā, aptiekā un vai citā iestādē.  Akciju vadīs Tatjana Juškāne.

Vairākās nodarbībās LIB biedri, sociālie darbinieki un citi interesenti varēs izpētīt „Invaliditātes politiku Latvijā un Eiropā” (nodarbības vadīs lektore Iveta Neimane  no cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO), lomu spēlē noskaidros, kāds ir iesnieguma ceļš pašvaldībā no tā uzrakstīšanas līdz izskatīšanai. Seši projekta dalībnieki apmeklēs Siguldas dienas centru, lai pēc tam iegūto pieredzi varētu izmantot savā darbībā.

Projekta noslēgumā tiks izstrādāti priekšlikumi par konsultatīvās padomes izveidi. Padomes uzdevums – cilvēku ar invaliditāti integrēšana sabiedrībā.  Priekšlikumi tiks iesniegti visās bijušā Ludzas rajona pašvaldībās, lai varētu izveidot vienotu organizāciju, kas risina šīs problēmas.

Katrā no seminārnodarbībām dalībnieki saņems informatīvos materiālus.

Par projekta aktivitātēm informēsim sabiedrību katru mēnesi. Sekojiet informācijai!

19. aprīlī plkst. 13.00 kafejnīcas „Ludza’’ telpās 1. Maija ielā nr. 1 notiks debašu turnīrs „Kritiskās domāšanas spēju attīstīšana”. Pieteikties pa t. 27804838.

Vanda Žulina

coloring.cool