LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Mostly sunny
31°C
 
A A A

Konkurss uz Ludzas novada vakara vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja amatu

Ludzas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto Ludzas novada vakara vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja amatu  (uz noteiktu laiku)

Pretendentam izvirzītās prasības:

–  augstākā pedagoģiskā izglītība;

–  zināšanas skolvadībā  un vismaz 5 gadu pieredze izglītības iestādes vadītāja  vietnieka    vai vadītāja /direktora amatā;

–  likumu un citu normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;

– prasme strādāt ar datoru (pamatzināšanas MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, interneta pārlūkprogrammām);

– zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;

–  labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;

– precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Amata pamatpienākumi:

– nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;

– nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Ludzas novada domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu;

– nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu materiālo un finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

– sagatavot un iesniegt Ludzas novada domē iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;

-dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas;

-veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Ludzas  novada domes pieprasījuma;

-vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR profesionālās izglītības  jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas  kvalifikācijas pedagogiem;

– organizēt audzēkņu uzņemšanu iestādē atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.

Pieteikumu termiņš līdz 2017. gada 6. februāra  plkst. 17.00.

Iesniedzamie dokumenti:

–   motivācijas vēstule;

–   CV;

– izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus  ar norādi “Konkursam uz Ludzas novada vakara vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja   amatu” jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701.

Tālr. uzziņām: 65707138, 65707400 

 

coloring.cool