LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2021. gada 14. maijs
Elfa, Elvita, Aivita, Krišjānis
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Klauvē, un tev atvērs!

21.jūnijā Ludzas Invalīdu biedrības dalībnieki bija aicināti piedalīties seminārā par nevalstisko organizāciju nozīmi demokrātiskajā sabiedrībā. Seminārs ir viena no Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Kopā varam vairāk!” aktivitātēm.  Nodarbību vadīja lektore Tatjana Juškāne. Semināra darbā iesaistījās ap 30 dalībnieki.

Tatjana Juškāne, iepazīstinot ar sevi, pastāstīja, ka pati ir vadījusi NVO darbu, piedalījusies projektos, vienmēr ir bijusi sabiedriski aktīva, tāpēc par līdzdalību sabiedrības dzīvē var runāt ne tikai teorētiski, bet arī dalīties pieredzē.

Seminārnodarbības uzdevums bija pārliecināt klausītājus izmantot demokrātijas iespējas. Demokrātiskās valsts principi paredz: katrs pilsonis ir tiesīgs piedalīties savas valsts pārvaldīšanā, piedaloties vēlēšanās, un valsti kontrolē pilsoniskā sabiedrība.

Tieši tāpēc, lai aktīvi pārstāvētu kādas sabiedrības grupas intereses, ir svarīgi iesaistīties brīvprātīgās personu apvienībās – biedrībās. Biedrība ir oficiāli reģistrēta, un tai ir lielāks spēks, paužot iedzīvotāju problēmas un vajadzības. Ietekme un spēks ir arī Ludzas Invalīdu biedrībai. Jāmācās tikai iespējas prasmīgi izmantot. Ir svarīgi savu viedokli paust rakstiski, iesaistīties sabiedriskās domas aptaujā, paužot savus priekšlikumus, veikt pētījumus par sev nozīmīgo problēmu un ar iesniegumiem un priekšlikumiem vērsties attiecīgajās pašvaldības vai valsts institūcijās.

Lektore uzsvēra, ka iesniegumā precīzi jāformulē savi priekšlikumi un vēlmes. Vispārīga satura iesniegumi par to, ka dzīve ir sarežģīta, ka netiek ievērotas kādas grupas intereses, parasti savu mērķi nesasniedz.

Ir precīzi jānorāda problēma, jānorāda, uz kuru likuma vai MK noteikuma pantu, saistošo noteikumu pantu tas attiecas, kā arī to, kas konkrēti ir jāizdara. Piemēram, kurš ielas posms vai uzbrauktuve jāsakārto, kāpēc tieši tas ir svarīgi, kādam jābūt rezultātam. Iesniegumu rakstot ir svarīgi izmantot vārdus: piešķirt, izveidot, izsniegt, atļaut, aizliegt, grozīt u. tml.

Lektore stāstīja, cik nozīmīgi problēmas aktualizēšanā mūsdienās ir sociālie tīkli. Bez jau ierastajām informācijas izplatīšanas formām, kā prese, radio un televīzija, sociālo tīklu nozīme sabiedrībā aizvien palielinās, jo tos Latvijā pašlaik izmanto apmēram 2/3 visu iedzīvotāju.  Lektore skaidroja ziņas un viedokļa paušanas iespējas sociālajos tīkls Twitter, Draugiem, Facebook. Ja biedrība šādā veidā izplata sev svarīgu informāciju, ziņai jābūt pārbaudītai, aktuālai, regulārai, īsi un skaidri formulētai, pievienojot fotogrāfiju vai attēlu.

Nodarbības mērķis bija aicināt iedzīvotājus ar NVO palīdzību aizstāvēt savas intereses, paužot konkrētus priekšlikumus, iesaistīties pašvaldības dzīvē, piedalīties vēlēšanās, atbalstot kandidātu, kura programmā formulēta konkrētās iedzīvotāju grupas interešu ievērošana.

Lektore aicināja konstruktīvi izmantot demokrātiskās valsts iekārtas priekšrocības. Virtuves sarunas, visa notiekošā noliegums, iekšēja neapmierinātība ar kādu lēmumu, situāciju nemaina. Pašvaldības lēmumus var ietekmēt priekšlikumi un ieteikumi, kas pausti pareizā formā, ir sabiedrībai aktuāli.

Nākamā projekta nodarbība – jūlija beigās.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Vanda Žulina

coloring.cool