LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs
Inese, Inesis, Ēriks
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Kārtējā konsultatīvā vizītē Nirzas un Istras skolā

Ceturtdien, 14. septembrī, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenija Kušča un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne konsultatīvā vizītē apmeklēja Nirzas pamatskolu un Istras vidusskolu. Vizītes pašvaldības mācību iestādēs notiek regulāri, to mērķis ir sniegt metodisko palīdzību. Istras vidusskola (25 skolēni) un Nirzas pamatskola (35 skolēni) 2017./2018. mācību gadā ir mazskaitlīgākās Ludzas novada skolas.

Sarmīte Gutāne informē, ka Istras vidusskolā šobrīd direktora pienākumu izpildītājs ir Vladimirs Marudenoks (0,3 direktora darba slodzes pēc skolēnu skaita uz šī gada 1. septembri). Skolā ir trīs apvienoto klašu komplekti, kuros apvienotas: 2., 3. un 4. klase – 6 skolēni, 6. un 8. klase – 8 skolēni, 9. un 12. klase – 8 skolēni. Kaut arī attālo ciemu skolēniem ir iespēja izmantot skolas internātu, trīs skolēni pēc 1. septembra mācās Zilupes vidusskolā. V. Marudenokam nav iepriekšējās pieredzes izglītības iestādes vadībā, tāpēc notika konsultācija par skolvadības jautājumiem, pedagogu tarifikācijas saraksta izveidošanu, stundu saraksta sastādīšanu.

Nirzas pamatskolā ilggadējās skolas direktores Ļubovas Vanageles darba slodze ir 0,4 likmes. Skolā ir trīs klašu komplekti, kuros apvienotas: 1., 3. un 5. klase – 9 skolēni; 6. un 7. klase – 7 skolēni, 8. un 9. klase – 17 skolēni (no tiem šobrīd skolu apmeklē 14). Kvalitatīva mācīšana un mācīšanās ir apgrūtināta, jo vienlaikus notiek darbs ar dažādu klašu skolēniem. Ludzas novada pašvaldības teritorijā dzīvo 21 skolas audzēknis, 12 ir SIA “Bērnu oāze” audzēkņi.

Vizītes laikā tika konstatēts, ka abās skolās skolēniem ir nodrošināta visu mācību priekšmetu stundu plānā paredzēto priekšmetu apguve, pedagogi strādā nepilnas darba slodzes, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 447. noteikumu “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” prasības.

Vizītes novada izglītības iestādēs notiek pēc iestāžu vadītāju, izglītības speciālistu vai skolēnu vecāku iniciatīvas. S.Gutāne uzsver, ka novada pašvaldības vadība un izglītības speciālisti ir atvērti komunikācijai, sadarbībai un ir gatavi sniegt nepieciešamo palīdzību.

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool