LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2021. gada 15. jūnijs
Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta
Ludza
Partly cloudy
13°C
 
A A A

Jūnijā darbā ar jaunatni iesaistītajiem pieejami informatīvi semināri un starptautiskas tiešsaistes mācības

2021.gada jūnijā darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām būs pieejami informatīvi semināri un starptautiskas mācības tiešsaistē profesionālajai pilnveidei. Starptautisko mācību interesenti var reģistrēties kursiem par neformālo izglītību un mācīšanās metodēm, jauniešiem ar ierobežotām iespējām un NEET situācijās nonākušiem, jauniešu līdzdalību un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem. Visi tiešsaistes pasākumi ir bezmaksas, dalībai tajos nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Lai informētu pašvaldības par projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” iespējām sniegt atbalstu un uzlabot novada/pilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku kompetenču attīstību un līdzdalību, 14. jūnijā, plkst. 15:00, pašvaldības pārstāvji, jaunatnes darbinieki, izglītības pārvalžu pārstāvji ir aicināti piedalīties informatīvā seminārā. Reģistrācija tiešsaistē.

  1. jūnijā, no plkst. 10.00 – 13.00, pašvaldību jaunatnes politikas veidotāji un darba ar jaunatni veicēji ir aicināti uz virtuālu tikšanos “Darbs ar jaunatni pēc ATR”. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par pieejamo atbalstu pašvaldībām jaunatnes politikas veidošanā un darba ar jaunatni attīstībā pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR), iepazīt labās prakses piemērus, kā arī saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem. Reģistrācija līdz 10. jūnijam, tiešsaistē.

Sākot ar 3. jūniju, interesentiem būs iespēja pieteikt dalību arī vairākās starptautiskās tiešsaistes mācībās, kas notiks jūnijā un jūlijā. Mācību kursus piedāvā programmas “Erasmus+” ārvalstu nacionālās aģentūras Čehijā, Īrijā, Rumānijā, un Horvātijā sadarbībā ar SALTO-YOUTH mācību resursu centru.

No 14. līdz 24. jūnijam tiks organizētas tiešsaistes mācības, lai atbalstītu un uzlabotu to organizāciju, kas aktīvi iesaistās Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba aktivitātēs, spēju nodrošināt augstu kvalitāti un ietekmi savos projektos. Reģistrācija līdz 3. jūnijam, tiešsaistē.

No 28. jūnija līdz 2. jūlijam notiks “Sociālās iekļaušanas iedvesmas nedēļa”. Tās laikā dalībnieki iepazīs ārvalstu organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem NEET situācijā, jauniešiem no attālām vai lauku teritorijām un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem. Reģistrācija līdz 6. jūnijam, tiešsaistē.

No 17. jūnija līdz 30. septembrim tiešsaistē notiks “Democracy Reloading” semināri un vebināri. Tie sniegs atbalstu pašvaldību pārstāvjiem plānojot, attīstot un īstenojot jauniešu līdzdalības aktivitātes lēmumpieņemšanas procesos un uzlabojot vietējo demokrātiju, izmantojot “Democracy Reloading” tiešsaistes atbalsta rīku. Reģistrācija līdz 13. jūnijam, tiešsaistē.

Tiešsaistes mācībās “Connector 6.0”, kas notiks no 13. – 16. jūlijam, ir aicināti piedalīties cilvēki, kas ir iesaistīti mācīšanās procesā, lai iepazītos un praktizētu dažādas neformālās izglītības metodes. Reģistrācija līdz 18. jūnijam, tiešsaistē.

 

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.


Informāciju sagatavoja:

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: [email protected]
t. +371 67356251

coloring.cool