LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 23. jūnijs
Līga
Ludza
Partly sunny
25°C
 
A A A

Jau šogad Martišu ciematā tiks ierīkots centralizētais kanalizācijas tīkls

Martišu ciemats atrodas pie Ludzas pilsētas robežas, tas ir blīvi apdzīvots, vairāk kā 60 individuālās dzīvojamās mājas un 4 daudzdzīvokļu nami. Katrai mājai Martišos ir sava kanalizācijas sistēma, āra tualetes, nosēdumu akas vai krājtvertnes u.tml.

Vides aizsardzības interesēs ir izvirzītas prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās Latvijā. Īpaša vērība tiek veltīta vietām, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Tā kā Martišu ciems ir blīvi apbūvētā teritorija, netīrie ūdeņi no privātmāju kanalizācijas nonāk ne tikai virszemes ūdeņos, bet arī meliorācijas sistēmā.

Centrālās kanalizācijas ierīkošana ciemā ir vienīgais racionālais problēmas risinājums. 

26. maijā Ludzas novada pašvaldība iesniedza Vides un reģionālās attīstības ministrijai prioritāro investīciju projektu “Kanalizācijas tīkla būvniecība Martišu ciemā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā” atzinuma sniegšanai par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai. Tiklīdz tiks saņemts atzinums no ministrijas, tiks noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti darbi. Kanalizācija Martišos būs jau šogad.

Projekts tiks īstenots ar mērķi attīstīt kanalizācijas pakalpojumu infrastruktūru Ludzas novada Isnaudas pagasta Martišu ciemā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

Projekta ietvaros tiks veikta kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūve Isnaudas pagasta Martišu ciemā (pa Saules, Jaunā, Bērzu, Liepu un Ludzas ielām):

  • pašteces kanalizācijas izbūve – 2123 m,
  • spiedvada izbūve – 172 m,
  • kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Liepu ielā Martišos KSS-1;
  • jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Saules ielā – KSS-2.

Tīklu  izbūve paredzēta Isnaudas pagasta Martišu ciema teritorijā, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas pakalpojumi nav bijuši pieejami.

Vienlaicīgi ar ielu centralizētajiem cauruļvadiem (kanalizācija) tiks izbūvēti atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai vidēji 5m attālumā no ielas cauruļvada līdz ielas sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai un ap 20m, ja centralizētais kanalizācijas cauruļvads šķērso privātīpašuma zemes gabalu un maģistrālais tīkls izvietots tālu no pieslēdzamās mājas.

Projekta ietvaros piedāvātie risinājumi nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvajām prasībām, novērsīs kanalizācijas noplūdes un būtiski uzlabos dzīves vides kvalitāti.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool