LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2021. gada 14. maijs
Elfa, Elvita, Aivita, Krišjānis
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīves vietas – NVA var kompensēt transporta vai dzīvojamo telpu īres izdevumus

nva_logoKopš šī gada marta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, nodrošinot cilvēkiem, kuri darbu atraduši attālāk no savas dzīves vietas, finansiālu atlīdzību transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba mēnešus. Oktobra dati liecina, ka reģionālās mobilitātes programmā kopumā piedalās jau 141 nodarbinātais, pārstāvot dažādas tautsaimniecības nozares un visdažādākas specialitātes. Pasākuma dalībnieki strādā tādās profesijās kā veikala pārdevējs,  pavārs, miesnieks, ceha strādnieks, iekārtas operators, autobusa vadītājs, palīgstrādnieks, kūdras ieguves palīgstrānieks, šūvējs, šķirotājs, atslēdznieks, santehniķis, metinātājs, tramvaja vadītājs, grāmatvedis, lietvedis, tehniskais direktors, noformēšanas mākslinieks, gids, agronoms, farmaceita asistents un citas.

Visvairāk darba mobilitātes pabalstu saņēmēju ir NVA filiālēs Rēzeknē, Ludzā, Aizkrauklē, Jelgavā, Cēsīs un Krāslavā.  Finansiālo atbalstu nodarbinātie pieprasa galvenokārt transporta izdevumu segšanai ceļā no dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ. 63 nodarbinātie dalību reģionālās darba mobilitātes veicināšanas pasākumā jau ir pabeiguši, no tiem 62 turpina strādāt tajās pašās darba vietās.

Reģionālās darba mobilitātes pasākums sniedz būtisku atbalstu ne tikai darba ņēmējiem, kas iegūst iespēju strādāt un pelnīt sev iztiku, bet arī darba devējiem, jo palīdz viņiem piesaistīt nepieciešamos speciālistus no citām administratīvajām teritorijām. Tāpat ieguvējas ir daudzas pašvaldības, kuru teritorijās nav pietiekami daudz darba vietu, jo tiek veicināta vietējo iedzīvotāju nodarbinātība – viņi, nemainot savu dzīvesvietu, var strādāt citur.

Uz NVA finansiālu atlīdzību pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” ietvaros var pretendēt tie komersantu nodarbinātie, kuri ne mazāk kā 2 mēnešus bija reģistrēti NVA kā bezdarbnieki un ir atraduši darbu vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas.  Gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu vai līdzīgu iemeslu dēļ, un tas būtiski apdraud nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā var piedalīties arī tie pretendenti, kuri bezdarbnieka statusā reģistrēti pat mazāk nekā 2 mēnešus.

Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt nodibinātām ar komersantu, kurš attiecīgo vakanci vismaz nedēļu bija reģistrējis NVA filiālē vai NVA CV/Vakanču portālā http://cvvp.nva.gov.lv/. NVA finansiālā atlīdzība transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai vienam nodarbinātajam nevar pārsniegt kopā 280 latus.

Atbalsts paredzēts darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir plašs darbaspēka pieprasījums. Taču, ja darba devējs Rīgā vēlas uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 25 NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, izņēmums attiecībā uz galvaspilsētu netiek piemērots.

Tātad, ja NVA klients ir atradis darbu pie komersanta attālāk no savas dzīves vietas, viņam 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma tuvākajā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums mobilitātes pabalsta saņemšanai (personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu). NVA filiāle triju darba dienu laikā pārbaudīs nodarbinātā atbilstību pasākuma kritērijiem un pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību, par ko paziņos rakstveidā.

Detalizētāka informācija par pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” atrodama NVA mājaslapas sadaļā “Klientiem” http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=3100&from=0

coloring.cool