LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 20. jūnijs
Rasa, Rasma, Maira
Ludza
Mostly sunny
31°C
 
A A A

Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls pārtikas piegādēm risku grupām un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā

No 17. līdz 20. martam, Latvijā norisinājās virtuālais hakatons HackForce, kura mērķis bija meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir arī kustība #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv.

Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem iedzīvotāju. Īpaši svarīga pašizolācija ir vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kam ir hroniskas saslimšanas. Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz veikalu var izrādīties īpaši bīstams. Tikpat kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kam pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti nepieciešams uzturēties 14 dienu pašizolācijā, bet nav pieejams tuvinieku atbalsts.

Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, #paliecmājās piedāvā brīvprātīgo palīdzību pārtikas produktu un sadzīves preču sagādē, kā arī mājdzīvnieku izvešanā pastaigās un emocionālā atbalsta sniegšanā. #paliecmājās īpaši aicina pieteikt palīdzību tos, kas nelieto digitālās tehnoloģijas un atrodas Covid-19 riska grupā, zvanot pa tālruni 25661991. Tāpat arī kaimiņi, aprūpētāji un sociālie darbinieki aicināti ir aicināti mudināt līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina pieteikties brīvprātīgos, kas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi un citām ikdienas vajadzībām, piesakot savu dalību kustības mājas lapā www.paliec-majas.lv vai Facebook grupā. Pieteikties var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam nav konstatēts Covid-19, kas pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar iespējamu Covid-19 slimnieku.

Kustības mājaslapa pieejama latviešu valodā, un šobrīd tiek veikta tās izstrāde arī citās valodās, taču zvani gan latviešu, gan krievu un angļu valodā tiek pieņemti jau tagad.

Par kustību #paliecmājās:

#paliecmājās ir valsts, pašvaldību un Latvijas uzņēmumu atbalstīts projekts, kas darbojas sabiedrības labā, tāpēc preču piegāde ir bez maksas, un par samaksu par precēm individuāli  jāvienojas ar brīvprātīgo, kas sniedz palīdzību. #paliecmājās projekts tika ierindots starp pieciem labākajiem HackForce hakatonā, saņemot atbalstu no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Ekonomikas ministrijas un uzņēmumiem Latvijas Mobilais telefons, Swedbank, Ubiquity, TechHub Riga, Microsoft un Ogilvy. Partneri: Sonido zvanu centrs, Latvijas Samariešu apvienība, Paēdušai Latvijai un Mobilly.

Sekojiet #paliecmājās: WEBFacebook[email protected]

Informāciju sagatavoja: Daiga Zīmele
Sabiedrisko attiecību konsultante
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +371 26197399

 

Создана сеть помощи добровольцев для доставки продуктов для групп риска,
находящихся в самоизоляции или на карантине

 

С 17 по 20 марта проводился виртуальный хакатон HackForce, целью которого был поиск решений для вызовов, возникших в результате кризиса короновируса. Среди победителей – движение #paliecmājās (Оставайся дома), которая является сетью добровольцев – волонтеров желающая безвозмездно помочь при доставке продуктов и других товаров тем, кто входит в группу риска или находится на домашнем карантине. Получить помощь #paliecmājās может каждый, позвонив по номеру 25661991 или посетив сайт www.paliec-majas.lv.

С тех пор, как в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация, в самоизоляции или на карантине находятся тысячи людей. Особо важна самоизоляция для лиц старшего поколения, имеющих хронические заболевания. Для этих людей даже поход в магазин может оказаться особо опасным. В такой же критической ситуации находятся люди, которым после возвращения из заграницы в течении 14 дней необходимо находиться в самоизоляции, но помощь близких при этом недоступна.

Для оказания помощи этим людям и для того, чтобы оберегать остальное население от возможности инфицироваться Covid-19, #paliecmājās предлагает помощь волонтеров для совершения покупок продуктов и других товаров домашнего обихода, а также вывода домашних животных и эмоциональной поддержки. #paliecmājās особенно просит подавать заявки, позвонив по номеру 25661991, тех людей, которые не пользуются дигитальными  технологиями и находятся в группе риска Covid-19. Просим соседей, социальных работников и ассистентов содействовать лицам для подачи заявки на помощь по телефону.

Для увеличения объема помощи, #paliecmājās приглашает волонтеров желающих оказать помощь при доставке продуктов и другой помощи зарегистрироваться, подав заявку на сайте www.paliec-majas.lv. Подать заявку волонтера может каждый, вне зависимости от места нахождения, у кого не констатировали Covid-19, кто в течении последних 14 дней не бывал заграницей, и кто не был в контакте с возможным больным Covid-19.

Домашняя страница доступна на латышском языке и в данный момент разрабатывается также и на других языках. Звонки уже сейчас принимаем на латышском, русском и английском языках.

О движении #paliecmājās:

#paliecmājās является проектом поддержанным государством, самоуправлениями и предприятиями Латвии, который работает на благо общества – поэтому доставка продуктов является бесплатной, а о способе оплаты продуктов необходимо договорится с волонтером оказывающем помощь. Проект #paliecmājās был одним из пяти лучших проектов на хакатоне HackForce, получив поддержку от Агентства развития и инвестиций Латвии, Министерства Экономики и следующих предприятий: Latvijas Mobilais telefons, Swedbank, Ubiquity, TechHub Riga, Microsoft, Ogilvy.  Партнеры: Центр звонков Sonido, Объединение Самаритян Латвии, Paēdušai Latvijai и Mobilly.

Следите #paliecmājās: WEBFacebook

coloring.cool