LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis
Laura, Jadviga
Ludza
Clear
12°C
 
A A A

Izsludināts konkurss uz SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāja amatu

Ludzas novada pašvaldība, kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (reģistrācijas Nr. 42403015020, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) kapitāla daļu turētāja, izsludina konkursu uz SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāja/-jas amatu.

Prasības kandidātiem/-ēm:

– atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas prasībām;

– atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

– augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (finanšu, ekonomikas zinātņu, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības vadības vai tiesību zinātņu jomā);

– valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes priekšsēdētāja pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;

– darba pieredze vadošā amatā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē, kas nodrošina nepieciešamo prasmju un iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus konkrētā amatā;

– izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;

– zināšanas un izpratne par administratīvo, personāla vadības procesu;

– zināšanas un izpratne par finanšu vadības jautājumiem;

– stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu;

– spēja veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;

– spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Pieteikuma dokumenti:

1) motivēta pieteikuma vēstule un apliecinājums, ka:

– nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

– pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

– tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

– ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5.³daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja/-jas amatā;

2) dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ārvalstīs iegūto izglītības apliecinošu dokumentu kopijām jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu);

4) kandidāta/-es sagatavots redzējums (ne vairāk kā 1000 vārdu apjomā) par SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;

5) valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

6) citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;

7) apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par kandidāta/-es atbilstību normatīvo aktu un konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām.

Pieteikuma dokumentus jāiesniedz līdz 2017.gada 26.oktobrim (ieskaitot) ar norādi “Pieteikums SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes priekšsēdētāja/-jas amata konkursam” Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 3. stāvs, 312.kab.) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi [email protected].

Papildus informācija pa tālruni 65707146.

coloring.cool