LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs
Justīne, Juta
Ludza
Clear
17°C
 
A A A

Dienas centrs savu darbību uzsāks jūlija mēnesī

Daudziem iedzīvotājiem rodas jautājums, kad un kas varēs apmeklēt un, kādam mērķim paredzēts jaunizveidotais Daudzfunkcionālais dienas centrs.

Latvijā, arī Ludzā ir ļoti daudz cilvēku gan ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas ikdienu pavada mājās, dzīvojot noslēgtā vidē un, nereti pat neiziet no sava mājokļa. Daudzfunkcionālais dienas centrs izveidots, lai cilvēkus ar invaliditāti integrētu sabiedrībā un nodrošinātu attiecīgos sociālos pakalpojumus. Centrs pacientiem būs pieejams jau jūlijā.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā tiks nodrošināti tādi pakalpojumi kā: dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un sociālo pakalpojumu rehabilitācijas centrs, kur tiks piedāvāti tādi apmeklējumi kā sāls istabas, multisensorā istaba, rehabilitācijas zāle ar ūdens muzikālo gultu un fizioterapijas zāle.

Specializētās darbnīcas, kas atrodas pirmajā stāvā paredzētas vienai no projekta mērķa grupām, tās ir  pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra paredzēta personām, kuras jau ir saņēmušas atsevišķus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši 9.2.2.1. pasākuma “Deinstiticionalizācija” ietvaros izstrādātajiem individuālajiem atbalsta plāniem, turpmāk varēs saņemt jaunus un papildinošus (citus) sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Saskaņā ar VDEĀVK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija) datiem, Ludzas novadā kopā ir 1 503 pilngadīgas personas ar invaliditāti, no tām DI mērķa grupu veido 108 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Individuālo vajadzību izvērtējumi Ludzas novadā veikti 48 personām ar GRT, tas ir 38% no kopējā personu skaita ar GRT novadā,  tātad Ludzas novadā DI procesa ietvaros pakalpojumi tiek plānoti 48 personām ar GRT.

Otra projekta mērķgrupa, kura varēs apmeklēt centra otro stāvu, kur atradīsies dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri jau pirms tam ir saņēmuši atsevišķus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, atbilstoši projekta 9.2.2.1 pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros izstrādātajiem individuālajiem atbalsta plāniem.

Kopumā Latvijā ir 8260 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, saskaņā ar VDEĀVK datiem Ludzas novadā ir 40 bērni ar invaliditāti, 8 no tiem ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT. Analizējot izvērtēto bērnu skaitu attiecībā pret kopējo bērnu ar invaliditāti skaitu pašvaldībā, tie ir 75%.

Projekta mērķgrupas minētos sociālos pakalpojumus varēs saņemt bezmaksas, citiem tas būs maksas pakalpojums.

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

 

coloring.cool