LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Mostly sunny
27°C
 
A A A

Dienas centra pārbūves darbi rit raiti

Administratīvās ēkas 18. novembra ielā 17a, Ludzā, pārbūves par sociālo pakalpojumu dienas centru darbi rit pilnā sparā un jau redzamas pārmaiņas, gan ēkas fasādē, gan teritorijas labiekārtošanā. Daudz ir izdarīts: nomainīts jumta segums, veikti starpsienu izbūves darbi, iekšējā ūdensvada izbūves darbi,  uzsākti zibensaizsardzības sistēmas, ventilācijas sistēmas, EL sistēmas izbūves darbi u.c. Darbus plānots pabeigt 2020.gada pavasarī.

Sociālo pakalpojumu dienas centra pārbūve un jaunu sociālo pakalpojumu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Ludzas novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis tos nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs jeb institūcijās.

Topošajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts izveidot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializētas darbnīcas, kur būs iespējams apgūt dažādas noderīgas prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū.

Tāpat centrā atradīsies arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova–Kozlova informē, ka personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem vajadzības tika vērtētas jau pirms trim gadiem. Lielākā daļa cilvēku bija izteikuši viedokli par dienas centra nepieciešamību mūsu novadā. Dienas centra pakalpojumu cilvēki gaida, jo vēlas uzlabot savu ikdienas dzīvi, piepildot to ar dažādām saturīgām aktivitātēm. Šis ir  ieguldījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kura ietekmi būs iespējams novērtēt tikai tad, kad vērosim priecīgākus un apmierinātākus cilvēkus, jo emocionālā labsajūta un piederības sajūta ir ļoti nepieciešami katram cilvēkam.

Ludzas novadā šis būs pirmais tāda veida sociālo pakalpojumu centrs. Arī citas pašvaldības aktīvi strādā, lai nodrošinātu jauna veida pakalpojumus un veicinātu deinstitucionalizāciju.

Projekts “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” Nr.9.3.1.1/18/I/008 tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Ilona Mekša

coloring.cool