LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Biznesa ideju konkursā atbalstīti vairāki projekti

Arī šogad Ludzas novada pašvaldība izsludināja biznesa ideju konkursu ar nosaukumu “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2016”. Līdz 31. augustam bija iespēja pašvaldībā iesniegt projektu pieteikumu, pretendējot uz pašvaldības finansējumu.

biznesa_ideju_konkurss_2016_s_rimsa-2Kopumā tika iesniegti 5 biznesa ideju projekti uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Viens projekts tika noraidīts, divi saņēma atbalstu, par vēl divu projektu atbalstīšanu tiks lemts domes sēdē 27. oktobrī.

Noteiktajā termiņā tika iesniegti 5 projekti, kas tika vērtēti atklāta projektu konkursa kārtībā 8. septembrī. Minētā konkursa vērtēšanas komisijas sēdi vadīja domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tajā piedalījās pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Kristīne Nikolajeva, kā arī LPR Latgales uzņēmējdarbības centra konsultants Valdis Mitenbergs un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas biroja vadītāja Karīna Koroļonoka.

Sēdē tika noraidīts kādas privātpersonas iesniegtais biznesa idejas pieteikums “Japānas krūmcidoniju audzēšana Ludzas novada Ņukšu pagastā”, jo pieteikumam nebija pievienoti visi dokumenti. Konkursa komisijai ideja patika, tomēr nācās atzīt, ka iesniedzējs nav izpildījis visas prasības.

Atbalstīti divi projekti, kas palielinās tūrisma piedāvājumubiznesa_ideju_konkurss_2016_s_rimsa-3

Vērtējot pārējos četrus projektus pēc kvalitātes atbilstības kritērijiem, tika nolemts atbalstīt divus projektus, kuri saņēma augstāko kopējo vērtējumu.

Atbalstīta Rutas Zviedres biznesa ideja “Stilizēto senlaicīgo tērpu noma” un piešķirts finansējums pilnā apjomā – 2212,56 eiro apmērā (ar nosacījumu, ka līdz 30. oktobrim tiks iesniegts nekustamā īpašuma nomas līgums uz zemes gabalu Ludzā, kurā plānots veikt projekta aktivitātes). biznesa_ideju_konkurss_2016_s_rimsa-4Plānots dibināt IK “Pelnrušķītes sapnis”, nodrošinot tūristus un vietējos iedzīvotājus ar kvalitatīvu senlaicīgo tērpu nomu, uzņēmumā tiks izgatavotas arī troļļu figūras un galda spēles. Šādi varētu palielināt tūrisma piedāvājumu Ludzā. Projekta autore Ruta Zviedre pēdējos piecus gadus hobija līmenī darina stilizētus senlaicīgos tērpus deju kolektīva “Isnauda” vajadzībām. Vērojama interese par tērpu nomu;

Atbalstīta IK “Dambis 4” (Dagnis Tihovskis) biznesa ideja “Atpūtas un makšķerēšanas mājas izbūve” un piešķirts finansējumu pilnā apjomā – 2250 eiro apmērā. Paredzēts no sendvičpaneļiem un metāla konstrukcijām izbūvēt labiekārtotas pārvietojamas atpūtas mājas makšķerniekiem (vasarā uz pontoniem, ziemā uz ledus), kuras darbosies visa gada garumā ar mērķi dažādot tūrisma piedāvājumu Ludzā.biznesa_ideju_konkurss_2016_s_rimsa-1

Kopējais pieejamais finansējums šajā biznesa ideju konkursā bija 5 tūkstoši eiro. Projektā pieprasītā finansējuma maksimālais apmērs nedrīkstēja pārsniegt 2,5 tūkstošus eiro.

Līdz ar to, ka diviem minētajiem projektiem tika atvēlēta gandrīz visa maksimāli pieejamā summa, projektiem, kuri kopvērtējumā saņēma mazāku punktu skaitu, atbalsts netika piešķirts.

Lūdz domi piešķirt finansējumu vēl diviem projektiem

Tomēr konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2016” vērtēšanas komisija lēma, ka jāvēršas Ludzas novada domē ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu diviem biznesa ideju pieteikumiem. Jautājums tiks skatīts š.g. 27. oktobra sēdē.

biznesa_ideju_konkurss_2016_s_rimsa-5Lūgts piešķirt finansējumu:

* 2500 eiro – Cirmas pag. zemnieku saimniecības “Ceļmalas” biznesa idejas pieteikuma “Z/S “Ceļmalas” saimnieciskās darbības paplašināšana un saimnieciskās darbības izbūve” realizācijai,

* 2500 eiro – SIA “AN Holding” biznesa idejas pieteikuma “Bišu saimniecības attīstīšana” realizācijai.

“Ceļmalas” projektu iesniedza šīs Z/S īpašnieks Oļegs Bobrovskis. Projektā paredzēts izbūvēt saimniecības ēkas 32 m2 platībā, ierīkojot teritorijas iežogošanu, un iegādāties mājdzīvniekus. Paredzēts izveidot vienu darbavietu. Saimniecība plāno nodarboties ar aitkopību, putnkopību un zivkopību, kā arī tirgot te izaudzētu ekoloģisku produkciju.

biznesa_ideju_konkurss_2016_s_rimsa-6SIA “AN Holding” projektu iesniedza uzņēmuma valdes loceklis Aleksandrs Narnickis. Plānots Isnaudas pagasta Eipļos veidot medus ražošanas uzņēmumu. Par projekta līdzekļiem plānots iegādāties stropus un bišu saimes. Bišu saimniecība attīstīta kopš 2015. gada, bišu dravā ir 30 stropi.

Projektu tālākā virzība

Saskaņā ar konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2016” noteikumiem, ar katru pretendentu pašvaldība slēdz līgumu par projekta īstenošanu. Ar fizisku personu, kas tikai plāno uzsākt saimniecisku darbību, līgums tiek noslēgts pēc reģistrācijas UR vai pēc saimnieciskās darbības reģistrēšanas VID.

Projekta aktīva īstenošanas jāuzsāk gada laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu ne mazāku kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas.

Ludzas novada pašvaldībai ir tiesības piešķirt avansu 50% apmērā no projektā pieprasītās summas, tā tas arī tiks realizēts. Pārējā summa tiks izmaksāta pēc projekta īstenošanas un veikto darījumu maksājumu dokumentu saņemšanas. Gadījumā, ja projekta īstenotājs nerealizē biznesa ideju, kam saņemts pašvaldības finansējums, viņam ir jāatmaksā piešķirtais avanss.

Pēc projekta noslēguma atbalsta saņēmējam jāsniedz atskaites.

Līgumā finansējuma saņēmējs apņemas divus gadus pēc projekta noslēguma īstenot saimniecisko darbību Ludzas novada teritorijā.

Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Svetlana Rimšas foto

coloring.cool