LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 13. maijs
Ira, Iraīda, Irēna, Irina
Ludza
Mostly cloudy with showers
14°C
 
A A A

Biedrība “Nasliedije” vēršas pašvaldībā ar lūgumu

Vakar, 15. novembrī, Ludzas novada pašvaldība saņēma biedrības “Nasliedije” iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju arī turpmāk publicēt pašvaldības informatīvo izdevumu “Ludzas Novada Vēstis” ne tikai valsts valodā, bet arī krievu valodā.

Kopš š.g. 28. jūlijā “Ludzas Novada Vēstis” iznāk latviešu valodā, atsevišķā un uz pusi mazākā izdevumā tiek publicēta informācija krievu valodā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tā ir pieejama pēc pieprasījuma. Šīs pārmaiņas saistītas ar Valsts valodas centra viedokli, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) viedokli par pašvaldības informatīvo materiālu izdošanu svešvalodā un likuma prasību ievērošanu.

Šīs institūcijas norāda: lai gan likumā “Par pašvaldībām” ir paredzēts, ka pašvaldība veic noteiktas funkcijas, izmantojot brīvprātīgo iniciatīvu funkciju izpildē, ievērojot <…> iedzīvotāju intereses, izdodot masu informācijas līdzekli līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, tas neatbrīvo pašvaldību no pienākuma ievērot normatīvo aktu prasības:

1) Valsts valodas likuma 21. panta pirmo daļu: “<…> sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā <…>”;

2) pašvaldība pēc personas mutiska vai rakstiska pieprasījuma var sniegt (tātad tai ir tiesības, bet nav pienākums) publisko informāciju arī svešvalodā (MK 15.02.2015 noteikumi Nr.130. “Noteikumi par valodas lietošanu informācijā” 3.3. apakšp.).

Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pārbauda, pamatojoties uz kādiem lēmumiem “Ludzas Novada Vēstis” tiek izdotas arī krievu valodā.

Ludzas novada pašvaldības vadība, izvērtējot Valsts valodas centra un VARAM argumentus, 2017. gadā vēl nepārtrauc informatīvā izdevuma “Ludzas Novada Vēstis” izdošanu krievu valodā, tikai samazina tā apjomu un izsniedz eksemplāru svešvalodā pēc personu pieprasījuma. Tam ir vairāki argumenti. Tomēr, skatot pašvaldības nākamā gada budžeta projektu, būs jālemj arī par finansējumu informatīvajiem izdevumiem. Pašvaldībai ir svarīgs sabiedrības viedoklis šajā jautājumā.

Savā iesniegumā Ludzas novada pašvaldībai biedrība “Nasliedije” norāda, ka 2017. gada 1. jūnijā 39% no novada iedzīvotāju kopskaita ir krievi (Centrālās statistikas pārvaldes dati) un ka pašvaldība līdztekus valsts valodai var lietot svešvalodu, sniedzot publisku informāciju sabiedrībai pieejamās vietās (minēti “Noteikumu par valodu lietošanu informācijā” 2. un 3. punkts).  “Nasliedije” raksta: “Ludzas novada katrs iedzīvotājs – neatkarīgi no tā, kādā valodā runā, – ir pelnījis zināt par norisēm pašvaldības darbā, drošībā, tūrismā, kultūrā, izglītībā, uzņēmējdarbībā, jo daudzi no viņiem ir nodokļu maksātāji.”

Ja iedzīvotājiem ir nepieciešama informācija par pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem un aktuāliem jautājumiem krievu valodā vai citā svešvalodā, tad iedzīvotājiem jāgriežas ar pieprasījumu Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā) vai pagastu pārvaldēs. Tad novada domes deputāti lems, vai publiskā informācija tiks sniegta svešvalodā.

coloring.cool