LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs
Uva, Ainārs, Zigfrīds
Ludza
Mostly cloudy with thundershowers
14°C
 
A A A

BDR „LUDZAS RAJONA PARTNERĪBA” izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu

Biedrība konsultē potenciālos projektu iesniedzējus gan Ludzā, gan novadu centros, kā arī maijā rīkos semināru ciklu.
BDR „Ludzas rajona partnerība” birojs atrodas Ludzā, Raiņa ielā 16 – 418. Mājas lapa: www.ludzaspartneriba.lv.
M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība / Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 30.05.2016. – 30.06.2016.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 100 tūkst. eiro (būvniecības projekti) vai 50 tūkst. eiro (pārējiem). Atbalsts paredzēts šādām darbībām:
1) jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo (..) attīstīšana, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2) l/s produktu pārstrādei (..),
3) tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana;
4) darbinieku produktivitātes kāpināšana.
M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas / Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 27.05.2016. – 27.06.2016.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 50 tūkst. eiro. Atbalsts paredzēts šādām darbībām:
1) vietējās teritorijas sakārtošana (..), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību (..);
2) sabiedrisko aktivitāšu (..) dažādošana. Īpaša priekšroka tiks dota projektiem, kuri veicina vides un dabas resursu saglabāšanu, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu atbalstīšanu, papildina uzņēmējdarbības vajadzības tūrisma nozarē.
Konsultācijas sniedz:
Administratīvā vadītāja Sandra PALMA:
Ludzā, BDR biroja telpās – pirmdienās un ceturtdienās no 12.00 līdz 18.00;
Kārsavā, novada attīstības nodaļā (Malnavas pag.) – otrdienās no 12.00 līdz 18.00;
Zilupē, domes telpās – trešdienās no 12.00 līdz 17.00.
Vēlams konsultāciju saskaņot pa tālruni 29413335, e-pasts: [email protected]/.
Projektu vadītāja Vija KARVELE:
Ludzā, BDR biroja telpās – pirmdienās no 9.00 līdz 13.00;
Blontos, Domes ēkā, KAC telpās – trešdienās no 9.00 līdz 13.00;
Ludzā, BDR biroja telpās – ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00.
Vēlams konsultāciju saskaņot pa tālruni 29550874, e-pasts: [email protected]
Maijā notiks BDR „Ludzas rajona partnerība” organizēts seminārs potenciālajiem LEADER projekta iesniedzējiem:
3. maijā –Kārsavā, novada domes zālē;
5. maijā –Ludzā, domes 1.stāva zālē (Raiņa 16a);
6. maijā – Ciblā, Tautas namā;
11. maijā –Zilupē, domes zālē.
Pieteikšanās obligāta līdz iepriekšējai dienai. Piemēram, semināram Ludzā – līdz 4. maijam.
Pieteikties dalībai semināros OBLIGĀTI – pa tālruni 29413335 vai 29550874, vai rakstot uz e-pastu: [email protected] (jānorāda Vārds, Uzvārds, datums, uz kuru pierakstās, vai pierakstās arī uz individuālu konsultāciju).
 
 
coloring.cool