LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Mostly cloudy
17°C
 
A A A

Atbalstīts projekts jauna pianīna iegādei

Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna “Essex EUP-116 E” iegādei saņēmis Ludzas novada pašvaldības izstrādātais projekts “Mūzikas instrumenta – pianīna iegāde Ludzas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.

Katru gadu iespēju robežās gan izmantojot pašvaldības līdzekļus, gan arī piesaistot projekta finansējumu, Ludzas Mūzikas pamatskola pilnveido materiāli tehnisko bāzi.

Šogad Ludzas Mūzikas skola svinēs 60 gadu jubileju. Skolā, viena no populārākajām, lielākajām profesionālās ievirzes klasēm, kura tika atvērta līdz ar skolas dibināšanu un darbojas arī tagad, ir taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle. Klavieres ir viens no pazīstamākajiem mūzikas instrumentiem un ir ļoti svarīgs palīglīdzeklis dažādu skaņdarbu iestudēšanai. Klavieres plaši izmanto kā soloinstrumentu, kā arī dažādos kameransambļos, lielākā daļa mūzikas skolas audzēkņu klavierspēli apgūst arī kā papildus specialitāti, tāpēc šogad tika plānots iegādāties jaunu pianīnu.

Mūzikas skolas instrumentārija atjaunošana nodrošina Ludzas  Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicina skolas  konkurētspēju.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool