LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
15°C
 
A A A

Atbalstīts projekts, būs jauns akordeons

Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā, projekts „Ludzas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas izglītības pilnveidei” guva atbalstu, tika piešķirts finansējums EUR 2800 apmērā – jauna koncertakordeona iegādei.

Ludzas Mūzikas skola iespēju robežās, gan ar pašvaldības finansiālu atbalstu, gan piedaloties dažādos projektu konkursos, cenšas atjaunot un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi.

Ludzas mūzikas skolas audzēkņi vienmēr aktīvi piedalās dažādos koncertos solo un ansambļu spēlē, kā arī ņem dalību dažādos starptautiskos, valsts un vietēja līmeņa konkursos daudzās Latvijas pilsētās. Mūzikas pedagogi cenšas motivēt audzēkņus un pilnveido profesionālās iemaņas, tas atspoguļojas sasniegumos pārstāvot dzimto novadu ne vien Latvijas valsts robežās rīkotajos pasākumos, bet arī ar lepnumu nest Latvijas un Ludzas vārdu ārpus tās. Pēdējos 3 gados ir gūtas nozīmīgas godalgas konkursos republikas un starptautiskajā mērogā gandrīz visās izglītības programmās. Sasniegumi un jaunu instrumentu iegāde būs pamudinājums arī citiem audzēkņiem izvēlēties apgūt kādu no Ludzas Mūzikas skolā piedāvātajām programmām.

Šis projekts tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ludzas novada pašvaldības finansiālu atbalstu

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool