LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 21. aprīlis
Marģers, Anastasija
Ludza
Mostly cloudy
12°C
 
A A A

Ar ES fondu atbalstu Ludzā varētu uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

Ludzas pilsētā joprojām ir aktuāls jautājums par dzīvojamo māju pieslēgšanu pie centralizētās kanalizācijas tīkliem. Kopš 2015. gada meklētas iespējas un finanšu instrumenti, lai attīstītu un sakārtotu ūdenssaimniecību novada teritorijā.

Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars MEIKŠĀNS informē, ka šādu iespēju paver Ministru kabineta pieņemtie noteikumi par atbalstu visā Latvijā, tajā skaitā Ludzas novadā, realizējamiem projektiem, kuros tiks veikta jaunu centralizēto kanalizācijas tīklu izbūve un esošo tīklu rekonstrukcija.

– Plānots nodrošināt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība vietās, kur līdz šim tā nebija izveidota, lai gan ir tehniski iespējama un ekonomiski pamatota. Finansējuma prasībām mūsu novadā atbilst Ludzas pilsēta, kur ir pietiekami blīva apbūve, bet daudzviet iedzīvotājiem vēl nav pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, – atzīmē A. Meikšāns.

Valdības lēmumi

2016. gada 21. jūnijā tika pieņemti MK noteikumi nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”.

Š.g. 7. martā valdība atbalstīja VARAM izstrādātos priekšlikumus un noteica turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas un to ietvaros atbalstāmās aglomerācijas (zonas, kurā iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskā aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai tehniski un ekonomiski būtu pamatota notekūdeņu centralizēta savākšana un novadīšana uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē).

Starp šīm projekta ietvaros atbalstāmajām aglomerācijām minēta arī Ludza.

Pieejamais finansējums – gandrīz 2 miljoni eiro

Ludzas novada pašvaldībai ir iespēja ar projektu startēt minētās programmas otrajā atlases kārtā, kas paredzēta vietām (pēc MK noteikumu terminoloģijas – aglomerācijām), kurās ir no 20 000 līdz 100 000 cilvēku un ir pietiekami koncentrēta apbūve. Un šāda vieta mūsu pašvaldībā ir tikai Ludzas pilsēta.

Šajā kārtā pieejamais kopējais finansējums uz visu Latviju ir 53,4 tūkstoši eiro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums – 45,4 tūkst. eiro.

Ludzai pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums – 1 947 021 eiro, ar noteikumu, ja projekta iznākumā 740 iedzīvotājiem būs nodrošināti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi. Maksimālais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 85% .

Kanalizācijas izbūve – 25 ielu posmos

Projekta pieteikumu gatavo SIA “Ludzas apsaimniekotājs” *. Uzņēmums pēdējo divu gadu laikā ir centies apzināt tās ielas Ludzā, kur būtu lietderīgi un pietiekami efektīvi veikt namu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ir aptaujāti arī namu īpašnieki.

Projekta ietvaros Ludzas pilsētā iecerēts izbūvēt 12 240 metrus kanalizācijas tīklu ar 377 atzariem un 5 spiedvadus (2050 metri). Plānā ierakstīti 25 ielu posmi, pārsvarā ar grants segumu. Lielākie no tiem: Tālavijas ielā no Kuļņeva ielas (pie tilta) līdz Tālavijas ielas namam nr. 142 (2020 metri, 95 atzari), Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu iela (1525 metri, 38 atzari), Kuļņeva ielā no Soikāna ielas līdz Kuļņeva ielas namam nr. 47 (850 metri, 18 atzari). Pārējie ielu posmi nav tik gari – no 75 m līdz 715 m.

Kanalizācija par projekta līdzekļiem tiks ierīkota līdz īpašumu (māju) robežām.

Līdz namam kanalizācijas caurules īpašniekam jāievelk pašam par saviem līdzekļiem, tāpat arī pašam jāierīko iekšējie kanalizācijas tīkli. Izdevumi nav mazi.

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” varēs piedāvāt izlīdzināto maksājumu – 6 mēnešu laikā varēs atmaksāt finansējumu, ko kanalizācijas ierīkošanai mājā būs ieguldījis SIA “Ludzas apsaimniekotājs”.

AMeikšāns informē, ka SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pašlaik strādā pie projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma jeb finanšu analīzes izstrādes. Šī gada laikā ir jāveic projektēšanas darbi un jāiesniedz projekta pieteikums. Plānots 2018. gadā uzsākt būvniecības darbus, kas jāveic divu gadu laikā.

Iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt, vai viņu īpašums iekļauts projektā, sazinoties ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs” projekta koordinatori Daci Vanagu.

***

Informējot Latvijas sabiedrību par projektu, ministrs Kaspars Gerhards uzvēra: “Mūsu plānotās investīcijas sasniedz divus mērķus: nodrošina lielākas ērtības iedzīvotājiem, kā arī uzlabo vides stāvokli.”

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool