Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvo procesu varēs uzsākt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).