LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis
Ludza
Mostly sunny
21°C
 
A A A

Apstiprināts projekts “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”

2021. gada 29. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts projekta iesniegums “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”.

Kopēja projekta summa  sastāda 17094.00 EUR.  (Zivju fonda finansējums 12825.00 EUR apmērā un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums 4269.00 EUR.

Šī projekta ietvaros tiks iegādāts kvadricikls, piekabe kvadracikla transportēšanai un drona papildaprīkojums.

Projekta mērķis ir : Veikt zivju resursu aizsardzību un kontroli Ludzas novada ezeros.

Ludzas novadā ir vairāk nekā 100 ezeru. Lai nodrošinātu Ludzas novadā esošo ezeru efektīvu izmantošanu, racionālas rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai, regulāri jāveic kontroles pasākumus malu zvejniecības ierobežošanai radot šos ezerus pievilcīgākus makšķerniekiem, aktīvās atpūtas cienītājiem un tūristiem. Interese par pašpatēriņa un rūpniecisko zveju ar tīkliem vai murdiem aug ar katru gadu. Ik gadu tiek noslēgti ap 50 rūpnieciskās komerciālas un pašpatēriņa zvejas līgumu. Pašpatēriņa un rūpnieciskās zvejas limits ir izsmelts gandrīz pilnībā. Lai kontrolētu zvejas noteikumu ievērošanu nepieciešams iegādāties atbilstošu aprīkojumu. Uz doto brīdi zvejas resursu aizsardzības, kontroles pasākumus veic Valsts vides dienesta pārstāvji. Taču VVD kapacitāte nav pietiekama, lai veikt kontroli visos Ludzas novada ezeros, kā arī no 2021. gada jūlija Ludzas novads kļūs vēl lielāks, pievienosies Zilupes, Kārsavas un Ciblas novads. Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu tiks būtiski uzlabota makšķerēšanas un rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas kontrole, lai turpmāk maksimāli efektīvi varētu veikt zivju resursu aizsardzību novada ezeros. Novadam ir nepieciešams aprīkojums, lai efektīvi cīnītos ar nelikumīgajām darbībām uz ezeriem visa gada garumā. Savlaicīga nokļūšana pie makšķernieka vai zvejnieka paaugstina iespēju novērst nelikumības un sodīt par nelikumīgu darbību veikšanu un rīku izmantošanu.

2020. gada Ludzas novada pašvaldība ir realizējusi projektu “Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde” kura rezultātā ir iegādāta laiva, piekarināms laivas dzinējs, piekabe laivas transportēšanai, drons, sporta kamera.

Projekta īstenošana paredzēta līdz šī gada oktobrim.

Informāciju sagatavoja Aleksandrs Narnickis Ludzas novada pašvaldības vides inženieris

coloring.cool