LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs
Uva, Ainārs, Zigfrīds
Ludza
Mostly cloudy
14°C
 
A A A

Apstiprināts investīciju projekts par Ilžas tilta būvniecību

2021. gada 27. maija Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts viens no iesniegtajiem investīciju projektiem “Ilžas tilta Pildas pagastā, Ludzas novadā pārbūve”, otra investīciju projekta “Tilta pār Garbaru upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā” izskatīšana pārlikta uz jūnija Ministru kabineta sēdi. Cerēsim, ka Vides un reģionālās attīstības ministrija iespējami īsākā laikā izskatīs projektu un jau jūlijā tiks uzsākti arī būvdarbi jaunā Garbaru tilta jeb tautā sauktā Govju tiltiņa izbūvei.

Ilžas tilts atrodas uz Ludzas novada Pildas pagasta pašvaldības autoceļa Pd1 Pilda –Tjapši –Gajeva. Tilts ir avārijas stāvoklī un kustība pa to ir nepieļaujama un uz doto brīdi ir aizliegta. Ņemot vērā, ka krasta balsti pilnīgi sabrukuši un nav remontējami, tilta metāla T-veida sijas nespēj nodrošināt normatīvo slodzi, klājs ir satrupējis, nav lietderīgi ieguldīt līdzekļus remontdarbiem, ir arī eksperta atzinums, tāpēc ir jāveic jauna tilta vai kvadrāta caurtekas izbūve, projektētāji piedāvāja optimālāko risinājumu – caurteku izbūvi.

Projektam ir augsta gatavības pakāpe, būvprojekts ir saskaņots būvvaldē, iepirkuma procedūra ir noslēgusies, tagad tiek gatavots būvdarbu līgums un saskaņā ar Atzinumu par paredzēto darbu iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un Pildas upi, būvdarbi objektā var tikt uzsākti pēc 10.jūnija.

Projekta ietvaros piedāvātie risinājumi būtiski uzlabos satiksmes organizāciju un kustības drošību visiem satiksmes dalībniekiem atbilstoši prasībām.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool