Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2020. gada 27. novembris
Lauris, Norberts
Ludza
Flurries
-2°C
 
A A A

Apstiprināti jauni ūdens, kanalizācijas tarifi un atkritumu izvešanas maksa Ludzas novada pagastu teritorijās

59836Ludzas novada domes 2014. gada 30. decembra sēdē tika apstiprināta Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecību ūdens bilance un faktiskās izmaksas.

Sēdē noteikts tarifa palielinājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem patērētājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, ne lielāku par 30% no 2012.gada 26.jūlijā domes sēdē apstiprinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa par vienu kubikmetru. Patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vienam iedzīvotājam mēnesī tiek aprēķināta, pamatojoties uz administratīvajā teritorijā noteikto ūdens patēriņa normu un apstiprināto ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu par vienu kubikmetru. Ūdens patēriņa norma, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, vienam iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada Briģu, Cirmas, Istras, Ņukšu, Pureņu, Rundēnu pagastos ir 5 m3, Isnaudas pagasta Martišu ciemā – 8 m3, Kreiču ciemā – 5 m3, Nirzas pagasta Nirzas ciemā – 9 m3, Raipoles ciemā – 5 m3, Pildas pagastā – 6,5 m3.

Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecībuūdens bilances un informācijas par notekūdeņu daudzumu prognoze tarifu aprēķinam

Ūdens bilance

 Ūdens bilances aprēķins m³ gadāBriģu pagastsCirmas pagastsIsnaudas pagastsIstras pagastsNirzas pagastsŅukšu pagastsPildas pagastsPureņu pagastsRundēnu pagasts
1.Iegūtā ūdens daudzums65141228534500722014000598822161683610224
 tai skaitā         
1.1.Ūdens patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām1780340415007203468128487842993720
1.2.Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums473488813300065001053247041337738439504
1.2.1.Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums32578881224736500903146911122018578690
1.2.2.Ūdens zudumi1477 10527 15011321571986814
Informācija par notekūdeņu daudzumu
 Attīrīto notekūdeņu daudzuma aprēķins m3BrigiCirmaIsnaudaIstraNirzaŅukšiPildaPureņiRundēni
2.Kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms4561108963490068001270053891526644669243
 tai skaitā         
2.1.Savākto notekūdeņu daudzums3081748911878616166533691709613548437
2.2.Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums14803407230226396047169881703112806

Deputāti apstiprināja jaunus tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās. Šie tarifi ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

Ludzas novada pašvaldības pagastu ūdenssaimniecību tarifi

PosteņiŪdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/m³Kanalizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR/m³Ūdens-apgādes pakalpojuma tarifs EUR/vienam iedzīvotājam mēnesī (bez skaitītāja)Kanalizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR/vienam iedzīvotājam mēnesī (bez skaitītāja)Ūdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/ mēnesī (kūtīs bez skaitītāja) par liellopuŪdens-apgādes pakalpo-juma tarifs EUR/ mēnesī (kūtīs bez skaitītāja) par jaunlopuAsenizā-cijas pakalpo-juma tarifs EUR par katru izvešanas reizi
1.Brigu pagasts0.921.134.605.651.960.70 
2.Cirmas pagasts0.641.133.205.651.360.49 
3.Isnaudas pagasts       
3.1.Martišu ciemā0.661.135.289.041.410.50 
3.2.Istalsna, Kreiču ciems0.661.133.35.651.410.50 
4.Istras pagasts0.921.054.605.251.960.70 
5.Nirzas pagasts       
5.1.Nirzas ciemā0.821.117.389.991.750.62 
5.2.Raipoles ciemā0.821.114.15.551.750.62 
6.Ņukšu pagsts0.921.134.605.651.960.70 
7.Pildas pagasts0.921.135.987.351.960.70 
8.Pureņu pagasts0.920.964.604.801.960.70 
9.Rundēnu pagasts0.921.134.605.651.960.70 
10.Ar brīvkrāniem ārpus ēkas  1.37    
11.Asenizācija      18.50
10. – 11.punktu posteņi attiecināmi Ludzas novada pagastu teritorijās

Ludzas novada pašvaldības pagastu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu varat apskatīt ŠEIT.

Jaunie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2015. gada 1. maiju.

Apstiprināta arī sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa vienam iedzīvotājam mēnesī Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās.

Sadzīves atkritumu izvešanas maksa iedzīvotājiem
N.p.k. Faktiskais daudzums m³Tarifs par 1m³Kopējās izmaksas EURPakalpojuma saņēmēju skaitsMaksa no cilvēka mēnesī EUR bez PVN
1Briģu pagasts114.2410.831237.22891.26
2Cirmas pagasts278.210.833012.911691.62
3Isnaudas pagasts     
 Martišu ciems14910.831613.67901.63
 Istalsnas ciems4410.83476.52371.17
 Kreiču ciems1610.83173.28151.05
4Istras pagasts24910.832696.672131.15
5Nirzas pagasts     
 Nirzas ciems88.4610.83958.02741.18
 Kušneru ciems15.5410.83168.30131.18
6Ņukšu pagasts5410.83584.82750.71
7Pildas pagasts104.0210.831126.541210.85
8Pureņu pagasts8210.83888.06900.90
9Rundēnu pagasts221.410.832397.761501.45

Noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm)  un tā stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

coloring.cool